Ви є тут

2011 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 329/2012 Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2011 року

За роботу " Допоміжні репродуктивні технології лікування безпліддя" Р32
За роботу "Створення універсальних транспортних суден та засобів океанотехніки" Р47
За роботу "Високоефективні технології та комплексні конструкції в промисловому й цивільному будівництві" Р1
За Комплекс підручників з маркетингу у 7 книгах П5 1. Маркетинговий менеджмент. — К.: КНЕУ, 1998. —268 с 2. Маркетинг. — Львів: Місіонер, 2000. — 640 с. 3. Маркетинг. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Знання-Прес, 2004. — 645 с. 4. Маркетингова т
За Комплекс підручників "Енергетика. Довкілля. Енергозбереження" у 7 книгах П1 1. Теплоенергетичні установки та екологічні аспекти виробництва енергії. - К.: ІВЦ "Видавництво "Політехніка", 2003.– 232 с., 2. Невичерпна енергія: Кн. 1. Вітроелектроген
За роботу "Система використання біоресурсів у новітніх біотехнологіях отримання альтернативних палив" Р28
За цикл наукових праць "Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування" Р15
За роботу "Сучасні технології комплексної розробки вугільних родовищ України в гірничо-геологічних умовах відпрацювання тонких та надтонких пластів" Р25
За цикл наукових праць "Правова система України: історія, стан та перспективи" у п"яти томах. – Х.: Право, 2008." Р3
За розробку та створення національної колекції морських навігаційних карт і Океанографічного атласу Чорного та Азовського морів Р12
За роботу " Багатокомпонентні системи для створення нових матеріалів: структура, термодинаміка, фазові рівноваги"Р29
За цикл наукових праць "Квантові ефекти і структурна самоорганізація у нових багатофункціональних наноматеріалах" Р24
За цикл наукових праць "Теорія і методи розрахунку напруженого стану та міцності твердих деформівних тіл з концентраторами напружень" Р4
За розробку та впровадження ресурсозберігаючих технологій у виробництві спеціальних сталей Р26
За роботу " Створення нових типів та модернізація діючих турбогенераторів для теплових електричних станцій" Р5
За роботу "Інноваційні технології виробництва харчової продукції нового покоління масового споживання" Р7
За роботу " Мікроелектронні датчики нового покоління для інтелектуальних систем" Р33