Ви є тут

2009 Указ Президента України від 3 листопада 2009 року "891/2009.Про присудження щорічних премій України для молодих вчених 2009 року

За роботу "Дослідження, розробка та впровадження нових конструктивних форм стаціонарних просторових покрить над трибунами стадіонів України, що зводяться в рамках підготовки до ЄВРО-2012":
За роботу "Селекційно-генетичні та біологічні особливості формування відтворювальної здатності бугаїв-плідників української чорно-рябої молочної породи в умовах західного регіону України":
За роботу "Агромеліоративна технологія відновлення родючості нафтозабруднених чорноземів":
За роботу "Формування ефективних систем розподілу агропродовольчої продукції на внутрішньому ринку":
За цикл праць "Теоретико-методологічні засади формування та організаційно-економічні механізми реалізації аграрної політики України":
За роботу "Підвищення ефективності протипилових засобів індивідуального захисту органів дихання працівників":
За роботу "Керування технічним станом деталей і сполучень сільськогосподарської техніки для підвищення їх зносостійкості та надійності":
За роботу "Основи забезпечення надійної роботи нафтогазопроводів з урахуванням їх корозійно-механічної деградації":
За роботу "Розробка конкурентоздатних поліфункціональних текстильних композиційних матеріалів технічного призначення":
За роботу "Синтаксис кримськотатарської мови: особливості кримськотатарського речення, його склад та типологія":
За цикл праць "Теоретико-методичні засади підготовки учнів та викладачів професійно-технічних навчальних закладів до інноваційної діяльності в умовах ринку праці":
за роботу "Соціально-правовий механізм протидії злочинності в Україні":
За цикл праць "Бухгалтерський облік в Україні: теорія й методологія, перспективи розвитку":
За роботу "Оптимізація діагностики та лікування рефрактерної гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, поєднаної з ожирінням:
за роботу "Дослідження розвитку диспластичного сколіозу та визначення принципів його хірургічної корекції":
за роботу "Розробка методології проведення фармакоекономічних досліджень та створення формулярних і страхових переліків лікарських засобів для військово-медичної служби":
За роботу "Патогенетичні механізми розвитку сексуальної дисфункції у чоловіків і розробка нових ефективних методів її комплексної корекції":
За цикл праць "Пріоритети охорони фіторізноманіття заповідних територій на популяційному, видовому та екосистемному рівнях (на прикладі Новгород-Сіверського Полісся)":
За цикл праць "Розвиток фауни копитних і хоботних пліоцену та раннього плейстоцену України":
За роботу "Закономірності генезису вторинних екосистем посттехногенних ландшафтів Криворізького залізорудного басейну":
За роботу "Сорбційно-спектрофотометричне і візуальне тест-визначення деяких іонів іммобілізованими на кремнеземі фталексонами":
За цикл праць "Кластерна структура води як основа біоактивності нанокомпозитів, що включають високодисперсні оксиди, біополімерні молекули та клітини":
За цикл праць "Синтез, структура і властивості нових флуоренонофанів і супрамолекулярних структур типу катенанів і псевдоротаксанів на їх основі":
За цикл праць "Підвищення надійності функціонування об’єктів електроенергетики України за допомогою систем статистичної діагностики і прогнозування відмов потужного електротехнічного обладнання":
За роботу "Аналіз сигнальних шляхів, залучених до злоякісної трансформації клітин":

Сторінки