Ви є тут

2005 Указ Президента України про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки від 19 грудня 2005 року №1782/2005

За підручник "Біотехнологія рослин". -К.: ПоліграфКонсалтинг, 2003.-520с., іл..:
За дослідження, розробку та впровадження технологій і конструкцій маскування для ефективного захисту об’єктів від сучасної розвідки
За підручник "Перехідні процеси в системах електропостачання". - Дніпропетровськ: Видавництво Національної гірничої академії України, 2000.-597с.:
За підручник "Інфекційні і паразитарні хвороби" у трьох томах. - К.: Здоров’я, 2000-2003
За цикл наукових праць "Розроблення наукових засад і практичних рекомендацій збереження біорізноманіття в контексті сталого розвитку України"
За фундаментальні дослідження впливу гіпертермії на стан імунітету та розробку нових високоефективних технологій лікування при гнійно-септичних захворюваннях у серцево-судинній та абдомінальній хірургії
За цикл наукових праць з дослідження, розробки і впровадження нових технологій, матеріалів і обладнання для виробництва плодово-ягідної продукції оздоровчого призначення
За розробку і впровадження наукоємних технологій і практичних методів реконструкції гідроелектростанцій України для підвищення їх техніко-екологічної безпеки та енергоефективності в об’єднаній енергосистемі
За колективні механізми нагріву та перенесення плазми в тороїдальних магнітних пастках
За розробку наукових основ промислового грибівництва та їх практичну реалізацію в аграрному комплексі України
За шеститомне видання "Енциклопедія етнокультурознавства"
За цикл монографій "Геометрія і топологія скінченновимірних, нескінченновимірних многовидів і підмноговидів"
За цикл наукових праць "Розв’язання проблем раціонального природокористування методами аерокосмічного зондування Землі та моделювання геодинамічних процесів"
За розробку, створення, освоєння виробництва та впровадження сімейства моделей вітчизняних сучасних пасажирських вагонів для швидкісних перевезень
За екосистемний моніторинг вірусних інфекцій: діагностика та профілактика
За розробку фізико-металургійних і технологічних основ виготовлення та обробки титану і сплавів на його основі та їх впровадження у промисловість України
За цикл монографій "Розробка нових математичних моделей, методів та інформаційних технологій для розв’язування задач трансобчислювальної складності"