Ви є тут

2004 Указ Президента України про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки від 9 грудня 2004 року №1458/2004

За підручник "Землезнавство" К.: Либідь, 2000.- 464с.
За розробку і впровадження в серійне виробництво нового покоління комплексу дальньої радіотехнічної розвідки стратегічного призначення "Кольчуга"
За інформаційно-телекомунікаційні системи з використанням мікрохвильових технологій та спеціалізованих обчислювальних засобів
За багатотомну наукову працю "Юридична енциклопедія"
За розробку і впровадження у виробництво новітніх біотехнологій відтворення, розмноження та поліпшення сільськогосподарських тварин
За підручник "Основи гідроекології", К.: Обереги, 2001.-728с.
За технологію і обладнання для комплексної модернізації виробництва та постачання теплоти (розробка, апробація, впровадження)
За цикл праць "Нові оптичні та магнітооптичні явища в антиферомагнетиках"
За створення, освоєння виробництва і впровадження вітчизняного мотор-вагонного рухомого складу соціального призначення для пасажирських перевезень приміського сполучення
За цикл робіт "Наукові основи формування ресурсів підземних вод як джерела якісного водопостачання та раціонального господарського водокористування"
За розробку та впровадження новітніх продуктів і обладнання з метою забезпечення дітей вітчизняним високоякісним консервованим харчуванням рослинного походження
За електричне зварювання м’яких живих тканин
За комплексне дослідження впливу Чорнобильської катастрофи на природне середовище, наукове обґрунтування реабілітації забруднених територій та радіаційного захисту населення України
За розробку та впровадження високоефективної природоохоронної технології видобутку корисних копалин в складних гідрогеологічних умовах
За розробку та впровадження в інституційній системі України інноваційних організаційно-економічних та інформаційних технологій
За створення та впровадження ефективних технологій, що підвищують експлуатаційний ресурс інженерних систем життєзабезпечення
За інвестиційний металургійний комплекс інноваційних технологій виробництва сталі і суцільнокатаних залізничних коліс, які забезпечують високу конкурентоспроможність їх на міжнародних ринках транспортного металу