Ви є тут

1999 Указ Президента України про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки від 1 грудня 1999 року №1513/99

За цикл монографій з методів системного аналізу та інформаційних технологій управління процесами і полями
За серію монографій “Українська фалеристика та боністика”
За створення науково-промислового комплексу по виробництву свинцево-кислотних акумуляторних батарей
За розробку наукових основ та засобів підвищення енергетичної ефективності і їх впровадження в системах управління постачанням і використанням електроенергії, природного газу та тепла
За комплекс робіт по розробці теоретичних та технологічних основ створення зносостійких литих сплавів та виробництва з них деталей для різних галузей машинобудування
За цикл наукових праць “Закономірності та аномальні явища в ядерних процесах”
За створення високоефективних екологоорієнтованих технологій видобутку корисних копалин на основі керування станом гірського масиву і впровадження їх на кар’єрах України
За цикл праць “Імунобіологія тимусу, його роль у регуляції імуногенезу, одержання та можливості використання препаратів тимусу (вилочкової залози)”
За теоретичні основи, екологічні аспекти, практику переробки і використання відходів металургійної, гірничорудної та хімічної промисловості в будівництві та виробництві будівельних матеріалів
За розробку теоретичних основ технології та обладнання виробництва кальцинованої соди і створення промислового комплексу Кримського содового заводу
За цикл наукових праць “Органічні ураження нервової системи у дітей. Розробка і впровадження в практику нових методів діагностики, лікування, профілактики, медичної реабілітації та соціальної адаптації”
За створення та впровадження комплексу машин та обладнання для механізації вантажно-розвантажувальних робіт з буряками в цукровій промисловості
За цикл наукових праць з теорії породоутворення у тваринництві
За підручник “Теорія металургійних процесів”, К.: Віпол, 1997
За цикл підручників : “Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте”, К.: Олімпійська література, 1997;. “Олимпийский спорт”, кн.1, 2, К.: Олімпійська література, кн.1 –1994, кн.2 –1997
За розробку теоретичних основ та широкомасштабне впровадження способу підвищення властивостей конструкційних сталей мікролегуванням порошковими дротами з високоактивними елементами