Ви є тут

Життєвий світ і психологічна безпека людини в умовах суспільних змін


Номер роботи - P 16 НАГОРОДЖЕНА

Представлено  Національною академією педагогічних наук  України.

Автори: к. психол.н Слюсаревський М.М., д.психол.н Найдьонова Л.А., д.психол.н. Титаренко Т.М., д.психол.н. Татенко В.О., д.психол.н. Горностай П.П., д.психол.н. Кочубейник О.М., к.філос.н. Лазоренко Б.П.

Метою роботи є виявлення потенціалу особистісного розвитку людини та визначення шляхів підвищення її психологічної захищеності в умовах суспільних змін різного масштабу – від глобальних цивілізаційних зрушень до процесів у сфері міжгрупових і міжособових відносин, спричинених реформами, що здійснюються в суспільстві, та викликами розв’язаної проти України гібридної війни.

 Запропоновано низку теорій, концептуальних моделей, типологій, періодизацій та інших форм представлення нового соціально-психологічного знання.При цьому застосовано спеціальні методи, що забезпечують системне аналітико-прогностичне пояснення істотного змісту психологічного аспекту людського існування, емпірично підтверджують закономірності набуття людиною  психологічного благополуччя в суперечливих і складних умовах сучасності.

Практична значимість проведених у процесі виконання роботи досліджень полягає в тому, що сформульовані висновки та пропозиції використано при  підготовці підручників і навчальних посібників, що широко впроваджуються в системі освіти, для розроблення навчальних програм, діагностичного та корекційного психологічного інструментарію, технологій надання психологічної допомоги різним категоріям населення, розгортання в країні медіаосвітнього руху. Отримані результати знайшли своє практичне впровадження у численних інформаційно-аналітичних матеріалах, поданих до центральних та місцевих органів державної влади, експертних висновках, зауваженнях та пропозиціях до законопроектів.

Кількість публікацій: 22 монографії, 38 посібників, 116 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно з базою даних Google Scholar складає відповідно: 232724. За даною тематикою захищено 14 докторських та  32 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося 26 вересня 2019 року о  12 годині  на засіданні Вченої ради Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова за адресою: м. Київ, вулиця Пирогова, 9  (аудиторія 231).

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.