Ви є тут

За Спрямований синтез та хімічні трансформації нових азото- та кисневмісних гетероциклічних сполук біоаналітичного та фармакологічного призначення

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №659/2021 ​Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2021 року

2021 Премії Президента