Ви є тут

Високоселективні методи синтезу гетероциклічних сполук для розробки компонентів функціональних матеріалів та створення нових лікарських засобів


Номер роботи - P 18 НАГОРОДЖЕНА

Представлено державною науковою установою "Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" Національної академії наук України".

Автори: д.х.н. Броварець В.С., д.х.н. Вовк М.В., д.х.н. Десенко С.М., д.фарм.н. Лесик Р.Б., д.х.н. Ліпсон В.В., д.фарм.н. Ляпунов М.О., д.х.н. Обушак М.Д., чл.к. Чебанов В.А.

 Метою роботи є створення і розвиток сучасних високоселективних методів конструювання структурно різноманітних гетероциклічних систем – біоактивних речовин і компонентів новітніх функціональних матеріалів.

Авторами здійснено комплексні дослідження на ключових етапах створення як  нових лікарських засобів так і інших функціональних матеріалів. Запропоновано нові та суттєво розвинуто існуючі підходи до побудови нових типів азотистих і сірковмісних п’яти- та шестичленних гетероциклічних систем з потужним синтетичним, фармакологічним, фотоактивним, хелатуючим та агрохімічним потенціалом. Розроблено принципи керованого високоселективного органічного синтезу структурно різноманітних гетеро­циклічних систем та ансамблів гетероциклів. Розвинуто ряд фундаментальних положень щодо будови органічних сполук, їх реакційної здатності та проблеми спрямованої функ­ціоналізації.

Розроблено препара­тивні методи одержання «будівельних блоків» рядів азолів та азинів, їх анельованих та гідрованих похідних. Синтезовано більше 300 систематичних рядів гетероциклічних речовин (в цілому одержано більше 100 тисяч нових індивідуальних органічних сполук),виявлена біологічна активність значної кількості речовин та ідентифіковані потенційні кандидати у лікарські засоби.

Створено правила стандартизації фармацевтичної продукції МОЗ України та 24 нормативних документи, які регулюють обіг лікарських засобів. Розроблено асортимент із 75 лікарських препаратів, які зареєстровані МОЗ України і впроваджені у промислове виробництво. Обсяг продажів цих препаратів на ринку України (2008–2017 рр.) склав 123,7 млн. упаковок на загальну суму 3,41 млрд. грн.

Кількість публікацій: 51 монографія, 873 статі (679 – у зарубіжних виданнях), 27 нормативних документів МОЗ України. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 4740/32; Scopus – 5601/34. Отримано 19 патентів України на винахід.За даною тематикою захищено 15 докторських та 96 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося 30 вересня 2019 року о 14.00 на засіданні Вченої ради Національного фармацевтичного університету за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 4 (аудиторія №14).

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.