Ви є тут

Високопродуктивні технології аналізу та синтезу зображень в задачах медичної діагностики


Номер роботи - M 41 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Вінницьким національним технічним університетом

Автор: Романюк О.В., к.т.н., Вовкотруб Д.В., к.т.н., Ратушний.П.М., к.т.н.

Запропоновано методи підвищення продуктивності виконання різних етапів синтезу графічних зображень, зокрема збурення та визначення нормалізованих векторів, перспективно-коректного накладання текстур, розрахунку освітлення та імітації нерівностей на поверхні об’єктів. При комплексному використанні розроблених методів при програмній реалізації досягається підвищення продуктивності синтезу реалістичних зображень у середньому в 2,5–4 рази при збереженні візуальної ідентичності з еталонними зображеннями.

Запропоновано високопродуктивні технології підвищення якості синтезу та аналізу біомедичних зображень, зокрема для офтальмологічних досліджень та діагностики стану мікрокапілярів людини. Використання методу оброблення томограм дна ока дозволяє створити нарізну маску, яка точно огинає контури макулярної області сітківки ока з точністю до 98%, в той час коли відомі методи забезпечують точність лише на рівні 60%.

Запропоновано метод крайового детектування мікрокапілярів і визначення їх субпіксельних координат, який дав змогу отримати тонкі неперервні контури зображень об’єктів без розривів та зайвих фрагментів. При значенні розмитості зображення в межах 2,5–3,5 забезпечується підвищення ефективності локалізації контурних точок зображення мікрокапіляра в 2–2,5 рази в порівнянні з відомими методами. Розроблені методи покладено в основу програмного забезпечення, яке призначено для підвищення швидкості отримання необхідних діагностичних даних судинної системи людини, зокрема мікрокапілярів, та їх достовірності.

На основі розроблених теоретичних засад створено продуктивні апаратні засоби для аналізу та синтезу зображень в задачах медичної діагностики. Основні положення роботи впроваджено на профільних підприємствах у містах Вінниця та Київ.

Кількість публікацій: 83, в т.ч. за тематикою роботи 20 статей, 15 тез доповідей. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 10 патентами.