Ви є тут

Високоефективні технології та комплексні конструкції в промисловому й цивільному будівництві


Номер роботи - P 57 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


 Высокоэффективные технологии

и комплексные конструкции 

в промышленном и гражданском  строительствеОнищенко А.Г., Пичугин С.Ф.,Онищенко В.А., Стороженко Л.И., Семко А.В., Слюсаренко Ю.С., Емельянова И.А., Ландарь А.М.  Highly effective technologiesand composite structures

in industrial and civil engineeringOnyshchenko A.G., Pichugin S.F., Onyshchenko V.A., Storogenko L.I.,Semko A.V., Slusarenko Y.S., Jemelianova I.A., Landar A.M.


 

Автори:

Онищенко О.Г., Пічугін С.Ф., Онищенко В.О., Стороженко Л.І.,
Семко О.В., Слюсаренко Ю.С., Ємельянова І.А., Ландар О.М.

 

Представлена Полтавським національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка .

 

Вирішено проблему значного підвищення ефективності будівельних робіт на основі єдиної технологічної системи – розроблення, дослідження і впровадження в будівництво надійних комплексних сталезалізобетонних конструкцій (СЗБК) нового покоління та ефективних технологій виготовлення та зведення таких конструкцій.

СЗБК поєднують кращі властивості металевих і залізобетонних (збірних та монолітних) конструкцій, у яких разом працюють сталеві та залізобетонні елементи. В єдиній технологічній системі розроблені й упроваджені високоефективні та надійні механізовані комплекти обладнання для виготовлення і зведення запропонованих конструкцій. Вирішена проблема нормування навантажень та методів розрахунку надійності нових типів конструкцій. Прийнято державні будівельні норми, розроблені проекти, які проходять редагування та затвердження.

Створено нове покоління засобів механізації бетонних і опоряджувальних робіт, які забезпечують зниження трудомісткості, матеріало- та енергоємності будівельних робіт і дозволяють суттєво скоротити витрати ручної праці та зменшити час будівництва. Технологічно здійснюється безперервне бетонування та опорядження як цілісна і сумісна робота всіх елементів комплексних СЗБК.

Для аналізу техніко-економічних і соціальних показників упровадження та експлуатації нового типу конструкцій на всіх стадіях їх життєвого циклу застосовано методи теорії актуарних страхових ризиків, які дозволили уточнити й обґрунтувати значення часткових коефіцієнтів надійності методу граничних станів, а також суттєво розвинути організаційні методи керування проектами і промислово-будівельний менеджмент при проектуванні, розрахунку, будівництві та безаварійній експлуатації нових типів комплексних СЗБК у промислових і цивільних будівлях та спорудах.

Економія сталі при застосуванні комплексних збірно-монолітних СЗБК складає до 60% при зменшенні загальної вартості на 8 – 15% порівняно з будівлями зі сталевими та залізобетонними каркасами. Сумарний економічний ефект становить понад 500 млн. гривень.

Результати роботи відображені в 48 монографіях, понад 650 наукових працях. Новизна розробок захищена 160 авторськими свідоцтвами та патентами.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться у Донбаській національній академії будівництва і архітектури на засіданні вченої ради 29 червня 2010 року о 13.00.