Ви є тут

Управлінські рішення в рекламній діяльності поліграфічних підприємств


Номер роботи - M 23 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Управленческие решения в рекламной деятельности полиграфических предприятий


Автор:ЮдинаН.В.


 


 


Management decisions in the advertising activity of the polygraph enterprises


Author:YudinaN. V.


 

Автор: Юдіна Н.В., к.е.н.

 

Представлена Національним технічним університетом україни "Київський політехнічний інститут".

 

 Розробленоконцепцію управління рекламною діяльністю поліграфічних підприємств на основі використання прогностичної динамічної моделі рекламного відгуку для короткострокових ситуативних умов маркетингового середовища, яка враховує вплив рекламної інерції.

Узагальнено і поглиблено теоретичні підходи до інтерпретації рекламних ефектів на основі моделей. Виокремлені критерії ефективності прийняття управлінських рішень в рекламній діяльності поліграфічних підприємств. Конкретизовано специфіку маркетингових досліджень на промисловому ринку рекламно-поліграфічної продукції.

Запропоновано прогностичну динамічну модель рекламного відгуку для короткострокових ситуативних умов. Розроблено рекомендації з удосконалення і впровадження процесу прийняття управлінських рішень в рекламній діяльності поліграфічних підприємств. Продемонстровано процес оцінювання та інтерпретації показників ефективності рекламної діяльності, оцінки доцільності її коригування.

Результати  роботи дозволяють приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо рекламної діяльності поліграфічних підприємств, а також її фінансування в умовах нестабільного маркетингового середовища.

Наукові результати та рекомендації знайшли практичне застосування в рекламній діяльності поліграфічних підприємств та навчальному процесі НТУУ „КПІ”, про що свідчать 5 актів про впровадження.

 

Кількість публікацій:128, в т.ч.за темою роботи – 39 (3 методичні рекомендації, 13 статей, 23  тези  доповідей).