Ви є тут

Технологія молочно-білкових фаршів з водоростевими добавками


Номер роботи - M 55 ПОДАНА

Автори:


 Технология молочно-белковых фаршей с водорослевыми добавками"Автор:КрамаренкоД.П.  "Technology of milk-protein stuffing with the use kelp supplement"Author: KramarenkoD.P.


 

Автор: Крамаренко Д.П.,к.т.н.

 

 

Представлена  Луганським національним університетом імені Тараса Шевченка

 

Автором розроблено наукові засади та методологію створення молочно-білкових фаршевих напівфабрикатів широкого спектру застосування з водоростевими добавками.

Розроблено і впроваджено нормативну документацію на "Молочно-білкові фарші" (МБФ) та технологічну інструкцію з їх  виробництва.  Визначено напрямки використання розроблених МБФ в технологіях продукції ресторанного господарства.

Розроблені та затверджені «Рекомендації з використання молочно-білкових  фаршів функціонального призначення з йодовмісними добавками цистозіри в підприємствах харчування».

Розроблені МБФ мають невисоку оптову ціну  (7-10 грн. за кг), а їх виробництво є економічно доцільним.  Дослідні партії реалізовано на підприємствах ресторанного господарства м. Луганська і м. Харкова.

 

Кількість публікацій:   25 статей, 4 патенти.