Ви є тут

Система захисту та попередження руйнування резервуарів у критичних умовах експлуатації


Номер роботи - M 9 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Автор: к.т.н. Цибульник С.О.

Метою роботи є обґрунтування та вдосконалення на основі сучасних комп’ютерно-інтегрованих технологій системи попередження руйнування та засобів захисту резервуарів з екологічно-небезпечними речовинами, які експлуатуються у важкодоступних місцях під впливом природних та техногенних збурень.

Автором обґрунтовано та розроблено засоби захисту резервуарів від вітрового навантаження, визначено їх характеристики для забезпечення зниження на 40% максимального тиску на стінки вертикальних циліндричних резервуарів.

Обґрунтовано та розроблено підсистему візуалізації на основі моніторингових моделей об’єкта для відображення та прогнозування характеристик напружено-деформованого стану, просторового положення та вібраційного стану в реальних умовах навантажень.

Результати роботи впроваджено в Національному антарктичному науковому центрі МОН України.

Кількість публікацій: 94, в т.ч. за тематикою роботи 16 статей (1 – у зарубіжному виданні), 36 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 5/2; Google Scholar – 8/2. Отримано 4 патенти України на корисну модель, 21 свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.