Ви є тут

Система нормативно-інформаційного забезпечення оцінки біопродуктивності лісів України


Номер роботи - M 97 НАГОРОДЖЕНА

Автори: Білоус А.М., к.с.-г.н., Василишин Р.Д., к.с.-г.н., Лакида І.П., к.с.-г.н., Мовчан Д.М.

Представлена Національним університетом біоресурсів і природокористування України.

Мета роботи – розробити систему нормативно-довідкового забезпечення для оцінювання біопродуктивності лісів України як інформаційну основу раціонального використання лісових ресурсів.

Створено теоретико-методологічні основи дослідження біопродуктивності лісів, їх енергетичного та екологічного потенціалу. Отримано фундаментальні результати дослідження закономірностей росту і розвитку деревостанів, формування фітомаси дерев і деревостанів головних лісотвірних видів та особливостей депонування вуглецю і киснепродукування лісовими фітоценозами, оцінювання енергетичного потенціалу лісами. За допомогою дистанційних методів зондування Землі здійснено оцінювання біопродуктивності лісів.

 Запропоновано нові підходи визначення енергетичного потенціалу лісів та оцінювання продуктивності лісів на основі дистанційних технологій, розроблено методичні підходи до дешифрування лісів за даними космічних знімків Geoeye та Landsat.

Розроблено методику оцінки фітомаси чагарникових верб у природних фітоценозах. Практична значимість роботи полягає у впровадженні принципів раціонального використання лісових ресурсів через забезпечення системи лісовпорядкування комплексом сучасного нормативно-інформаційного забезпечення оцінки біопродуктивності лісів України з реалізацією їх у системі лісогосподарських підприємств Державного агентства лісових ресурсів України, ВО «Укрдержліспроект» та інших установ.

Застосування розроблених методичних основ дистанційного оцінювання лісів за даними супутникових знімків дозволяє здійснювати оцінку якісного стану лісів, моніторинг змін у лісовому фонді, вивчати процеси кругообігу речовин.

Кількість публікацій: 190, в т.ч. за темою роботи 8 монографій, 2 довідники, 6 брошур, 87 статей (8 - у зарубіжних виданнях).