Ви є тут

Синтаксис кримськотатарської мови: особливості кримськотатарського речення, його склад та типологія


Номер роботи - M 0

М38

Автор: Оказ Л.С.

 

Представлена Таврійським  національним університетом імені В.І.Вернадського .

Синтаксис речи: особенности крымско-татарского предложения, его состав и типология

Автор: Оказ Л.С.

 

Syntax of Crimean Tatar language: peculiarities of in Crimean Tatars sentence, its structure and typology  (the set of scientific works )

Author: Okaz L.

 

Кількість публікацій: 31 наукова робота (посібник, 24 статі, 3 методичні рекомендації, 3 тези доповідей).

 

Автором на матеріалі кримськотатарської мови вивчено функціональні та лексико-граматичні особливості іменникових та дієслівних підрядних словосполучень, здійснено класифікацію сурядних словосполучень. Встановлено формально-синтаксичні особливості організації кримськотатарського речення, його сценарна структура. Окреслено сукупність комунікативних ознак та структурних й контекстних умов, які впливають на формування інформативного образу та інформаційні можливості кримськотатарського речення, наведено тематичні групи синтаксем та моделі трансформації кримськотатарського речення.

На матеріалі тюркських мов здійснено монографічний опис деяких проблем складного речення крізь науково-дослідницьку призму прагматики, семантики та структури: складносурядне сполучникове речення охарактеризовано за типом, засобами та способами зв’язку. Визначено прагматичні ознаки основних засобів зв’язку, які об’єднують компоненти складносурядного та складнопідрядного речення, описано ознаки простого елементарного, простого з однорідними членами речення та складного речення.

Робота сприяє інтеграції кримськотатарського народу в українське суспільство і гармонізації міжнаціональних відношень у Криму та розвитку кримськотатарського мовознавства з метою відродження культурної спадщини кримських татар.