Ви є тут

Сучасні технології синтезу нанодисперсних порошків для матеріалів та виробів конструкційного, функціонального і біомедичного призначення


Номер роботи - P 38 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України.

 

Автори: Рагуля А.В., Уварова І.В., Куліков Л.М., Іващенко О.А., Притула І.М., Васильків О.О., Малюкін Ю.В., Масалов А.О., Константінова Т.Є., Даніленко І.А.

Метою роботи є започаткування наноіндустрії в Україні шляхом створення і застосування дослідно-промислових технологій виробництва нанорозмірних порошків різних речовин і призначення та технологій отримання з цих порошків виробів пасивної електроніки, конструкційної кераміки, кераміки для лазерної техніки, імплантатів,біомедичних засобів і носіїв ліків тощо.

Створено наукові основи синтезу нанопорошків з контрольованою швидкістю проходження різних хімічних реакцій. Вирішено проблему деагломерації шляхом формування наночастинок оксидних матеріалів у процесі співосадження з розчинів при обробці ультразвуком та імпульсним магнітним полем.Вперше синтезовано  нанопорошки як простих, так і складних мультикатіоних оксидних фаз в умовах контрольованого нановибуху заздалегідь створених нанореакторів, а також окремі тугоплавкі сполуки та тверді розчини на їх основі методом інтенсивної механічної обробки з подальшим низькотемпературним синтезом.

Вперше здійснено низькотемпературне хімічне осадження графеноподібних дихалькогенідів з парової фази (CVD) та активовано їх інтеркаляцію. Всебічно досліджено процеси  спрямованої доставки як ліків, так і люмінесцентних маркерів нового поколінняу різних галузях біології й медицини.Запропоновано до практичного використання конкретні носії для доставки ліків, діагностичні флуоресцентні тест-системи онкозахворювань, композити на основі наночастинок діоксиду цирконію та ін.

Запропоновано як технології одержання різного роду нанопорошків, так і їх застосування у цілій низці виробів конструкційного, функціонального та біомедичного призначення. Створено старт-ап компанію «ТОВ «НАНОТЕХЦЕНТР» із дослідно-промислового виробництва нанопорошків.

Кількість публікацій: 18 монографій, 497 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 3587 (згідно з базою даних Scopus), h-індекc = 25. Отримано 27 патентів. За даною тематикою захищено 5 докторських та 23 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося 24 вересня  2015 року о 10.00 годині на засіданні Вченої ради Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України   за адресою: вул. Автозаводська, 2, м. Київ, зала Вченої ради Інституту.

 

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.