Ви є тут

Створення високопродуктивної інфраструктури в грід для досліджень конформаційних змін біополімерів


Номер роботи - M 59 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом молекулярної біології і генетики НАН України.

Автори: к.б.н. Савицький О.В., к.т.н. Сальніков А.О., к.т.н. Слюсар Є.А.

Метою роботи є дослідження конформаційних змін аміноацил-тРНК синтетаз та їх мутантних форм, пов’язаних з нейродегенеративними захворюваннями, методом молекулярної динаміки шляхом високопродуктивних обчислень у грід-інфраструктурі. Ключовим результатом роботи є створення інтегрованої інформаційно-обчислювальної платформи, що дозволило значно підвищити ефективність обчислень у комп'ютерних дослідженнях біологічних макромолекул та їхніх комплексів. Отримано нові вагомі результати щодо структури і структурної динаміки тирозил-тРНК синтетази людини та комплексів, утворених за участі цього ферменту, а також молекулярних механізмів впливу мутацій, асоційованих із нейропатією Шарко-Марі-Туса.

Представлені дані поглиблюють існуючі уявлення про молекулярні механізми функціонування аміноацил-тРНК синтетаз та відкривають шлях для подальших експериментальних досліджень.

Кількість публікацій: 68, у т.ч. за тематикою роботи 29 статей (9 – у зарубіжних виданнях), 31 теза доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно  з базами даних складає відповідно: Scopus – 67/6;  Google Scholar – 133/7. Отримано 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму.