Ви є тут

Створення та впровадження у серійне виробництво комплексу засобів для вимірювання параметрів іонізуючих випромінювань


Номер роботи - P 30

Автори:


 Development and introduction into mass production of the system of instruments for measurement of ionizing radiation parameters. Разработка и внедрение в серийное производство комплекса средств для измерения параметров ионизирующих излучений


Автори:

Бобало Ю.Я., Дудикевич В.Б., Хорошко В.О., Максимович В.М.,

 Смук Р.Т., Сторонський Ю.Б., Бісик А.М.

 

Представлена Національним університетом “Львівська політехніка”.

 

На основі розвитку теорії аналізу і синтезу пристроїв для опрацювання вихідних сигналів дозиметричних детекторів (ДД) і розроблення на цій базі нових методів та засобів побудови дозиметричних пристроїв (ДП) з покращеними метрологічними характеристиками авторами створено і впроваджено у серійне виробництво сучасні мобільні засоби вимірювання параметрів іонізуючих випромінювань

Запропоновано нові методи і засоби опрацювання вихідних сигналів ДД, які базуються на створеній теорії синтезу і аналізу число-імпульсних функціональних перетворювачів. Отримали подальший розвиток методи і засоби відновлення вихідних імпульсних потоків ДД, які дозволяють істотно розширити динамічний діапазон дозиметричних пристроїв і дають можливість отримувати інформацію про динаміку випромінення протягом часу вимірювання. Удосконалено програмні засоби, що дозволило мінімізувати час вимірювання при забезпеченні заданої точності і діапазону перетворення в умовах невизначеної динаміки зміни вимірюваної величини.

Запропоновано нові методи та засоби побудови генераторів пуассонівських імпульсних послідовностей, що дозволило створити моделі джерел радіаційного випромінювання, моделі ДД і ДП в цілому, які дозволяють автоматизувати процеси їх проектування, дослідження, налагодження і тестування.

Розроблено та впроваджено у серійне виробництво на підприємстві „НВПП „Спаринг-Віст Центр” вісім типів приладів для вимірювання параметрів іонізуючих випромінювань, виготовлено і реалізовано всього близько 26 тис. приладів.  Географія експорту складає понад 60 країн світу.

Результати досліджень опубліковано в  3 монографіях, 80 статтях. Захищено 23 авторських свідоцтв і патентів.