Ви є тут

Створення та впровадження комплексу обладнання для живлення, управління й захисту технологічних систем гірничих виробництв


Номер роботи - P 5 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


 Создание и внедрение комплекса оборудования для питания, управления и защиты технологических  систем горных производствВареник Е.А.,Выпанасенко С.И.,Дзюбан В.С., Омельченко А.Н.,Савицкий В.Н., Соболев В.В.,Чернов И.Я., Шкрабец Ф.П. Сreation and implementation of the equipment complex for power supply, control and protection of mining technological systemsVarenik E.A., Vypanasenko S.I., Dziuban V.S., Omelchenko A.N.,Savitskiy V.N., Sobolev V.V., Chernov I.Y., Shcrabets F.P. 


 

Автори:  

Вареник Є.О., Випанасенко С.І., Дзюбан В.С., Омельченко О.М.,    

Савицький В.М., Соболєв В.В., Чернов І.Я., Шкрабець Ф.П.

 

Представлена Національним гірничим університетом МОН України

 

Робота спрямована на вирішення надзвичайно важливої для держави проблеми створення, освоєння серійного виробництва комплексу вибухозахищеного електрообладнання нового покоління для виробництв з вибухо-, пожежонебезпечним та агресивним середовищем. Основою роботи є відкриті нові явища фізико-хімічних реакцій в рудниковій атмосфері та дослідження електромагнітних процесів для забезпечення показників надійності і рівня безпеки гірничого обладнання при застосуванні підвищеної напруги живлення (660В, 1140В, 6000В), що реалізується шляхом використання нових технологій діагностики устаткування, його енергозабезпечення та управління виробничими процесами.

Авторами теоретично обґрунтовано механізм впливу нерівноважної низькотемпературної і вторинної плазми у проміжку між електродами на стійкість хімічних зв’язків молекул, що дозволило вирішити проблему негативного впливу дугогасильних процесів у вибухозахищених оболонках на надійність апаратів; встановлено закономірності електромагнітних процесів та розроблено нові способи, методи та технічні рішення, які дозволили створити потужні вибухозахищені джерела живлення і системи захисту від аварійних режимів для мереж напругою 1140 і 6000 В.

Розроблено наукові основи створення комплексу обладнання для живлення безконтактного рудникового транспорту, що дозволяє кардинально вирішити проблему безпеки його експлуатації, вищий досягнутого за кордоном.

Економічний ефект від впровадження розробок авторів за останні 5 років складає понад 250 млн. грн.

Наукові результати досліджень відображено у 23 монографіях, понад 190 статтях, підтверджено 110 авторськими свідоцтвами і патентами, в тому числі в США, Англії, Німеччині, Франції. За результатами роботи захищено 4 докторські і 9 кандидатських дисертацій.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться у Донецькому державному технічному університеті на засіданні Вченої ради 30 серпня 2010 року о 10.30.