Ви є тут

Створення та впровадження еталонної бази для забезпечення єдності вимірювань в державі


Номер роботи - P 72

Автори:


Создание и внедрение эталонной базы для обеспечения единства измерений в государстве.Марков Б.Ф.  Купко В.С. , Иванова Е.П.,  Летучий А.Н., Грищенко Л.В.   Creation and implementation of the standard base for providing the uniformity of measurements in the state.MarkovB.F., KupkoV.S., IvanovaK.P., LetuchiyO.M., GrishchenkoL.V.


Автори:

Марков Б.Ф., Купко В.С., Іванова К.П., Летучий О.М., Грищенко Л.В.

 

Представлена Національним науковим центром "Інститут метрології.

Метою роботи є забезпечення єдності вимірювань в державі шляхом створення та впровадження еталонної бази. Створена еталонна база за своїми метрологічними характеристиками і функціональними можливостями не поступається, а у ряді випадків перевищує відповідні аналоги розвинених країн.

Авторами за рахунок використання новітніх наукових досягнень і технологій, фундаментальних фізичних констант і ефектів реалізовано найбільш прогресивний принцип створення так званих „природних” еталонів, метрологічні характеристики яких в найменшій мірі залежать від умов зберігання, зовнішніх впливів, мають властивості відтворюваності стабільності.

Розроблено системи (методів, апаратури, нормативних документів) передавання еталонної точності від первинних та вторинних еталонів до робочих засобів вимірювальної техніки і споживачів вимірювальної інформації – численних різноманітних систем в економіці, військовій техніці, медицині, екології та інш.

Створена еталонна база виконує важливу державну функцію – забезпечення єдності вимірювань в державі, що дозволяє зробити висновок щодо науково-практичної значимості цієї роботи.

Результати роботи опубліковано в 317 статтях та доповідях, в т. ч. 7 в міжнародних журналах