Ви є тут

Створення конкурентоспроможних технології та технічних засобів ремонту і модернізації авіаційної техніки


Номер роботи - P 41 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:

 


Авторы:


Подреза С.М., Варченко О.И., Жигинас В.В., Игнатович С.Р.,   Квасников В.П., Конахович Г.Ф., Кипров А.В., Сорока Б.Н., Титлянов Е.А., Чекмарева Т.В.


 


 


Authors:


PodrezaS.M., VarchenkoO.I., GiginasV.V., IgnatovichS.R., KvasnikovV.P, KonahovichG.F., KiprovA.V., SorocaB.M., Titlyanov E.A., Chekmarjova T.V.


 

Автори:

Подрєза С.М., Варченко О.І., Жигинас В.В., Ігнатович С.Р., Квасніков В.П., Конахович Г.Ф., Кіпров О.В., Сорока Б.М, Тітлянов Є.О., Чекмарьова Т.В.

 

Представлена Національним авіаційним університетом.

 

В роботі вирішено проблему створення прогресивних технологій, організації ремонтного виробництва і відновлення парку літаків серії АН різного призначення.

Вперше розроблено методологію технологічної підготовки виробництва для авіаремонтних підприємств.

Розроблена і впроваджена нова технологія механозбирального виробництва, нові методи діагностування та оцінки технічного стану авіаційної техніки за критеріями міцності, нові методи прогнозування граничного стану конструктивних елементів авіаційної техніки при множинному руйнуванні.

Вперше у світовій практиці обґрунтовано врахування ризику в задачах ремонтного циклу літальних апаратів.

Економічний ефект від впроваджень розробок в Україні склав близько 650 млн. грн.

 

Наукові результати роботи відображено у 5 монографіях та підручниках,  понад  450 статтях, в тому числі 22 - у міжнародних журналах, сумарна кількість  посилань на публікації авторів (SCOPUS)  складає  1023. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 29 авторськими свідоцтвами та патентами. За даною тематикою захищено 9 докторських та 23 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбудеться на засідання технчної ради державного  підприємства  "АНТОНОВ" 24 вересня 2012 року о  16.00 в залі засідань за адресою :вул. Академіка Туполєва, 1, м.Київ