Ви є тут

Створення енергоефективної когенераційної установки малої потужності на біомасі


Номер роботи - M 8 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом проблем машинобудування імені А.М. Підгорного НАН України.

Автори: Сенецький О.В., к.т.н., Русанов Р.А.

Авторами визначено можливість генерації 80-500 кВт електроенергії на основі утилізації теплової потужності котла на біомасі за допомогою когенераційної енергоустановки на базі турбінного циклу з низькокиплячим робочим тілом, яка пропонується для автономного електро-, теплопостачання громадських будівель невеликих населених пунктів.

Створено наукові основи вибору низькокиплячих робочих тіл для замкнених паротурбінних циклів, розрахунку теплових схем та проточних частин турбін різного типу з урахуванням властивостей обраних робочих тіл. Сформовано базові концептуальні засади вибору параметрів робочих тіл у замкнених паротурбінних циклах в залежності від необхідності тепло- та електропостачання. Запропоновано технічне рішення, яке забезпечить роботу генеруючого обладнання протягом усього року на постійному номінальному навантаженні, що сприяє прискоренню окупності проекту.

Реалізовано новий підхід до формування когенераціиних установок малої потужності, що дозволить їм функціонувати незалежно від пори року та наявності споживачів теплової енергії. Інститутом проточних машин ім. Р. Шевальського Польської академії наук таку установку впроваджено у якості дослідницького зразка. Простий термін окупності міні-ТЕЦ на біомасі електричною потужністю 80-500 кВт при сучасних цінах на енергоносії складе до 4 років в залежності від питомої вартості обладнання.

Економічний ефект досягається за рахунок створення серійної когенераційної установки, у якій спалюються відновлювальні паливні ресурси. Це дозволить забезпечити малі населені пункти тепловою та електричною енергією й заощаджувати більш ніж 0,5 млн. м3 природного газу на рік на одній енергетичній установці. За рахунок застосування сучасних профілів лопаток та ущільнень, зміни форми меридіональних обводів вдалося забезпечити ККД проточної частини турбіни у 85%, що не поступається світовим аналогам.

 

Кількість публікацій: 33, в т.ч. за тематикою роботи  монографія, 16 статей (5 - у зарубіжних виданнях).