Ви є тут

Створення енергоефективного комплексу добування та використання шахтного газу метану


Номер роботи - P 3 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


 Создание энергоэффективного комплекса извлечения и использования шахтного газа метана Бокий Б.В., Ефремов И.А., Кисиль И.С., Лукинов В.В., Лупальцов И.В.,Омельченко В.П., Павлов С.Д.,Перепелица В.Г., Радзивилл А.Я.,Чемерис И.Ф.   Creation of Power-Efficient Complex for CMM Recovery and Usage Bokiy B.F., Efremov I.A., Kisil I.S.,Lukinov V.V., Lupaltsov I.V.,Omelchenko V.P., Pavlov S.D.,Perepelitsa V.G., Radzivill A.Y., Chemeris I.F.


 

Автори:

Лукінов В.В., Перепелиця В.Г., Чемерис І.Ф., Бокій Б.В., Єфремов І.О., Кісіль І.С.,  Лупальцов І.В., Омельченко В.П., Павлов С.Д., Радзівілл А.Я.

 

Представлена Інститутом геотехнічної механіки ім. М.С.Полякова НАН України.

 

Метою роботи є збільшення обсягів видобутку шахтного газу метану і його використання як високоякісного енергоносія з одночасним зменшенням викидів газу в атмосферу у відповідності з вимогами Кіотського протоколу.

Встановлено і використано закономірності зміни газової проникності порід під час їх переходу з об’ємного рівнокомпонентного напружено-деформованого стану до різнокомпонентного для удосконалення способів вилучення метану.

Розроблено принципово нову технологію комплексної дегазації вуглепородного масиву – технологію „газового горизонту”, яка вперше в світі розподіляє в часі та підземному просторі процеси видобутку двох енергоносіїв – вугілля і газу. Запропоновані способи і технології дегазації обґрунтовані технічними і економічними розрахунками, застосовуються з урахуванням природних умов, а процеси вилучення метану як енергоносія забезпечують більш безпечні умови роботи шахти. 

З вилученого метану вироблено тепла і електроенергії на суму 215,1 млн. грн., виплати за квотами заліку зменшення викидів метану в атмосферу становлять 315,8 млн. грн. Загальний економічний ефект від реалізації проекту в умовах шахти ім. О.Ф. Засядька склав 272,3 млн. грн.

Результати роботи опубліковано у 12 монографіях, 78 статтях, новизна захищена науковим відкриттям та 15 авторськими свідоцтвами та патентами на винаходи.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться у Національному гірничому університеті України. на засіданні Вченої ради 08 вересня  2010 року о 14.30, ауд. 1-104.