Ви є тут

Сокільський гімнастичний рух в Україні на межі XIX – XX століть


Номер роботи - M 39 ПОДАНА

Автори:

 


Сокольское гимнастическое движение в Украине на рубеже XIX – XX веков


Автор: Лях-Породько А.А.


 


 


Sokolsky gymnastic movement in Ukraine on a boundary XIX - the XX-th centuries


Author: Lyakh-Porodko А.А.


 

Автор: Лях-Породько О.О., кандидат наук з фізичного виховання і спорту

 Представлена Національним університетом фізичного виховання і спорту України

 Мета дослідження – здійснити історичний аналіз та визначити особливості зародження та розвитку сокільського гімнастичного руху в України на межі XIX – XX століття.

З’ясовано фізкультурно-спортивне, педагогічне та громадське значення сокільської гімнастики у становленні системи фізичного виховання в Європі.  Визначено основні шляхи поширення сокільського гімнастичного руху та використання сокільської гімнастики як приклад державницької політики Російської імперії в системі патріотичного виховання в освітній, військовій та фізкультурно-спортивній сферах життєдіяльності суспільства;

Визначено геополітичні, соціокультурні та військово-політичні  фактори  впливу на розвиток та поширення сокільського гімнастичного руху на теренах сучасної України в кінці XIX – початку XX століття, які входили до складу Російської імперії;

Розкрито вплив соціально-політичних процесів, які відбулися  наприкінці XIX – початку XX століття, на розвиток сокільського гімнастичного руху на території сучасної України.

Отримані результати розширюють уявлення про роль сокільської гімнастики в розвитку фізичного виховання в Європі, зокрема на території Російської імперії. Зібрані й проаналізовані наукові дані доповнять зміст курсу з історії фізичної культури та олімпійського спорту.

 Кількість публікацій: монографія, 27 статей.