Ви є тут

Розвиток теоретичних основ удосконалювання і підвищення економічної й екологічної ефективності теплогенеруючих установок систем теплопостачання житлово-комунального господарства


Номер роботи - P 57 ПОДАНА

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунута робота

Р57

Розвиток теоретичних основ удосконалювання і підвищення економічної й екологічної ефективності теплогенеруючих установок систем теплопостачання житлово-комунального господарства

Андрійчук М.Д., Гутько Ю.І.,

Коваленко А.О., Осенін Ю.І.,

Рисухін Л.І., Соколов В.І.

Східноукраїнський національний

університет імені Володимира Даля

Роботу присвячено розвитку теоретичних основ удосконалення та на їх основі підвищення ефективності теплогенеруючих установок (ТГУ) шляхом розробки і впровадження спеціалізованих систем забезпечення теплових режимів та технічних рішень, що комплексно поліпшують економічність та екологічність систем теплопостачання (СТП).

Для реалізації поставленої мети у напрямку побудови наукових основ для удосконалення ТГУ було вирішено низку задач: розробка математичних моделей теплообміну в ТГУ; оптимізація процесів регулювання в системах забезпечення теплових режимів в ТГУ; розробка математичних моделей процесів поширення шкідливих викидів ТГУ у навколишнє середовище.

Експериментальну перевірку створених моделей    та  методів    було  здійснено   на  натурних   котлових   установках КВ-ГМ-10; ТВГ-8М; КСВ; ДЕ-4-13ГМ.

  На основі створеної математичної моделі поширення викидів ТГУ в навколишнє середовище авторами побудована методика оцінки розподілу концентрації забруднень в атмосфері і приземному шарі для деяких джерел забруднень. Для практичного вирішення цієї задачі створено спеціальні пальники з використанням різного виду турбулізаторів,  на конструкцію яких одержано патенти України. На котельнях Луганської  області модернізовано газові інжекційні пальники котлоагрегатів, що значно поліпшило якість газоповітряної суміші для ТГУ.

Економічний ефект від впровадження результатів роботи на котельнях Луганської області складає близько 30 млн. грн.

  Наукові результати представленої роботи викладено у 70 публікаціях, серед яких 4 монографії. Розробки захищено 13 патентами.