Ви є тут

Розвиток методів забезпечення вібраційної надійності систем з конструктивною симетрією та їх складових


Номер роботи - M 21 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН України

Автори:
1. САВЧЕНКО Кирило Валентинович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем міцності імені Г.С.Писаренка НАН України;
2. КАБАННИК Сергій Миколайович – кандидат технічних наук, науковий співробітник Інституту проблем міцності імені Г.С.Писаренка НАН України;
3. ДЕРКАЧ Олег Леонідович – кандидат технічних наук ,науковий співробітник Інституту проблем міцності імені Г.С.Писаренка НАН України.

Метою роботи є встановлення закономірностей впливу параметрів механічного зв’язку лопаток та засобів пасивного і активного демпферування на формування коливань їх вінців як систем з циклічною симетрією, закономірностей зародження дозвукового флатера в лопаткових вінцях осьових компресорів, які характерні для режимів їх експлуатації.

Розроблено критеріальні залежності впливу кута атаки та приведеної частоти коливань на формування границі стійкості лопаткових вінців компресорних ступеней авіаційних газотурбінних двигунів до дозвукового флатера та алгоритму і програмного забезпечення експрес- методу її прогнозування. Встановлено закономірності впливу параметрів пасивного і активного демпферування коливань конструктивних елементів та їх композитної структури на зниження рівня вібронапруженості при дії нестаціонарних силових навантажень.

Розробки авторів впроваджено на підприємствах ПАТ "МОТОР СІЧ" при встановленні причин руйнування бандажованої робочої лопатки колеса другої ступені вільної турбіни маршового двигуна гелікоптера, ДП "Івченко-Прогрес" при розробці методології запобігання руйнувань попарно бандажованих робочих лопаток турбін при їх експлуатації та експрес - методу прогнозування динамічної стійкості лопаткових вінців осьових компресорів.

Результати досліджень використано ТОВ "П’єзосенсор" при розробці п’єзоелектричних датчиків вібрації та Інститутом транспортних систем і технологій "Трансмаг" НАН України при проєктуванні композитних лопатей вітрової турбіни.

Кількість публікацій: розділ монографії, 25 статей, 16 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 7/1, Scopus –18/2, Google Scholar – 51/4.