Ви є тут

Розвиток фізико-технологічних основ, розробка і організація серійного виробництва елементів і систем оптоелектроніки


Номер роботи - P 7 ПОДАНА

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунуто роботу

Р7

Розвиток фізико-технологічних основ, розробка і організація серійного виробництва елементів і систем оптоелектроніки

Вербицький В.Г., Вікулін І.М.,

 Годованюк В.М., Каток В.Б.,

Курмашев Ш.Д., Осінський В.І.,

 Панфілов І.П., Рюхтін В.В.,

Сукач Г.О.

 

Одеська національна академія зв'язку ім.О.С.Попова

У роботі досліджено фізичні механізми дії фотоприймачів, джерел випромінювання та оптоелектронних систем передавання інформації.

Розроблено фізико-технологічні основи конструювання нових типів фотоприймачів на базі багатокомпонентних напівпровідників з метою збільшення їх фоточутливості і розширення  спектрального діапазону від ультрафіолетового до інфрачервоного випромінювання. Застосування складних напівпровідників в поєднанні з методами мікроелектронних і нанотехнологій дозволило істотно збільшити квантову ефективність люмінесценції світлодіодів у видимій області спектру, що в перспективі дозволяє замінити ними звичайні лампи розжарювання для освітлювальних приладів і значно зменшити енергоспоживання в масштабах всієї країни.

На основі створених світлодіодів і фотоприймачів розроблено приймально-передавальні модулі для волоконно-оптичних ліній зв'язку. Це дозволяє виготовляти фотоелектронні системи, що повністю складаються з елементів, які виробляються вітчизняною промисловістю. На цій базі розроблено галузеві стандарти України.

За досягнутими параметрами елементи і системи знаходяться на рівні кращих зарубіжних аналогів, ними повністю задовольняються потреби підприємств України. Вони застосовуються не тільки в електроніці, але й в медицині, в пристроях активізації біохімічних процесів, дозиметрії радіаційних випромінювань, космічній техніці тощо.

Основні науково-технічні результати роботи опубліковано в 15 монографіях, виданих в Києві і Москві, а також більш, ніж в 300 статтях в наукових журналах. Новизна та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 100 авторськими свідоцтвами і патентами на винаходи.