Ви є тут

Розслідування злочинів, пов’язаних із застосуванням вибухових пристроїв та об’єктів, перероблених у вогнепальну зброю


Номер роботи - M 33 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром Міністерства внутрішніх справ України.

Автори: Поліщук В.В., к.ю.н., Мельник Р.В., к.ю.н.

Мета роботи полягає у створенні наукових, теоретичних і методологічних засад та розробленні практичних рекомендацій щодо розслідування злочинів, пов’язаних із застосуванням вибухових пристроїв та об’єктів, перероблених у вогнепальну зброю. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що за характером та змістом розглянутих питань робота є одним з перших в Україні монографічним дослідженням, в якому запропонована методика розслідування злочинів, пов’язаних із застосуванням вибухових пристроїв та об’єктів, перероблених у вогнепальну зброю, викладені рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності й оптимізації діяльності з їх розслідування. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що сформульовані та обґрунтовані в роботі теоретичні положення, висновки і пропозиції можуть бути використані у: науково-дослідній сфері, як основа для подальшого розроблення та удосконалення теорії розслідування злочинів, пов’язаних із застосуванням вибухових пристроїв та об’єктів, перероблених у вогнепальну зброю; практичній діяльності слідчих та експертних підрозділів – при проведенні судово-балістичної експертизи; навчальному процесі – при викладанні дисциплін «Криміналістика», «Основи криміналістики», «Техніко-криміналістичне забезпечення слідчих дій і оперативно-розшукових заходів», «Участь спеціаліста при проведенні слідчих дій», «Теорія судової експертизи», «Теоретичні основи судової експертизи».

Кількість публікацій: 38, в т.ч. 20 статей ( 3 - у зарубіжних виданнях), 18 тез доповідей.