Ви є тут

Розслідування злочинів, пов’язаних із застосуванням вибухових пристроїв


Номер роботи - M 34 ПОДАНА

Представлено Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром Міністерства внутрішніх справ України.

Автор: Поліщук В.В., к.ю.н.

Робота присвячена дослідженню теоретичних, методичних і практичних питань, пов’язаних з розслідуванням злочинів, пов’язаних із застосуванням вибухових пристроїв.

У роботі узагальнено результати дослідження злочинів, пов’язаних із застосуванням вибухових пристроїв. Вивчено їх сутність та характерні особливості. На основі аналізу теоретичних концепцій та практики розкрито зміст основних елементів криміналістичної характеристики, виявлено та описано їх взаємозв’язки.

Головною метою роботи є визначення особливостей розслідування злочинів, пов’язаних із застосуванням вибухових пристроїв, що зумовило розгляд проблем розв’язання типових слідчих ситуацій, висунення версій та планування розслідування, проведення окремих слідчих (розшукових) дій. Дослідження набуло практичного втілення у розроблених на його основі методичних рекомендаціях та порадах для правоохоронців..

Кількість публікацій: 11, в т.ч. 5 статей, 6 тез доповідей.

За рекомендацією секції, яка розглядає роботи молодих вчених дві роботи представлені Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром Міністерства внутрішніх справ України на здобуття премії Президента для молодих вчених 2015 року "Криміналістичне дослідження об’єктів, перероблених у вогнепальну зброю" (М33) автор Мельник Р.В. та "Розслідування злочинів, пов’язаних із застосуванням вибухових пристроїв" (М34) автор Поліщук В.В. об'єднано в одну роботу "Розслідування злочинів, пов’язаних із застосуванням вибухових пристроїв та об’єктів, перероблених у вогнепальну зброю" (М33) з авторським колективом Поліщук В.В., Мельник Р.В.