Ви є тут

Розробка термоелектричних приладів для медицини


Номер роботи - M 47 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом термоелектрики НАН України та МОН України.

Автор: к.ф.-м.н. Кобилянський Р.Р.

Метою роботи є розробка теоретичних основ, фізичних моделей та комп’ютерних методів моделювання теплових та електричних процесів у системі "термоелектричний перетворювач – тіло людини" для проектування і створення на їх основі сучасної термоелектричної медичної апаратури.

Розроблено узагальнену фізичну модель біологічної тканини, на поверхні якої розміщено термоелектричний перетворювач, з врахуванням теплофізичних властивостей біологічної тканини, кровообігу та процесів метаболізму. Розроблено комп’ютерні методи моделювання теплових та електричних процесів у системі "термоелектричний перетворювач – тіло людини", що дали можливість визначити закономірності теплової взаємодії термоелектричних перетворювачів та біологічної тканини тіла людини. За допомогою об’єктно-орієнтованого комп’ютерного моделювання визначено закономірності розподілів температури і теплових потоків тіла людини.

На основі проведених досліджень розроблено та створено сучасну термоелектричну медичну апаратуру діагностичного та лікувального призначення, а також проведено її клінічні випробування в ДУ "Інститут травматології і ортопедії НАМН України", ДУ "Національний Інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України", ДУ "Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України" та ВДНЗУ "Буковинський державний медичний університет". У подальшому планується постановка термоелектричної медичної апаратури на виробництво у ТОВ  "АЛТЕК-М".

Кількість публікацій: 90, в т.ч. за тематикою роботи 54 статті (3 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 9/2; Google Scholar – 58/4.