Ви є тут

Розробка технологій та організація промислової утилізації парникових звалищних газів в енергетичних установках


Номер роботи - P 16 ПОДАНА

Представлено Інститутом газу НАН України.

Автори: Жук Г.В., Гриценко А.В., Баннов В.Є., Волков С.С., Кубенко С.Б., Северін О.С., Кононов Ю.О., Вербовський В.С., Недава О.А., Іванов Ю.В.

В роботі вирішено важливу проблему утилізації парникових газів, що виділяються в атмосферу при розкладанні органічної частини відходів, та створення додаткових сталих джерел альтернативної енергії в Україні. На основі проведеного системного аналізу 16 полігонів твердих побутових відходів (ТПВ) розроблено наукові засади та методологію створення систем утилізації біогазу в енергетичних установках, в тому числі як проектів спільного впровадження за Кіотським протоколом.

Розроблено комплексні технології збору, підготовки та використання біогазу з виробленням електроенергії, тепла, природного газу та вуглекислоти, їх збереження та перевезення у вигляді гідратів. Розроблено проекти і впроваджено на полігонах ТПВ Київської і Луганської областей промислові комплекси захисту атмосфери від парникових газів та їх утилізації з виробленням електроенергії.

Про світовий рівень розробок свідчить відповідність технологій кращим світовим практикам Глобальної Метанові Ініціативи, схвалення проекту спільного впровадження Кіотського протоколу Національним агентством екологічних інвестицій України. Економічний ефект від впровадження: вироблено та поставлено в мережу на безперервній основі 15 млн. кВт-год електроенергії на суму 20 млн. грн. При цьому реальне скорочення викидів парникових газів склало більше 60 тис. тон в еквіваленті вуглекислоти.

Впровадження розроблених технологій на крупних полігонах ТПВ України дозволить щороку стабільно заміщати 0.5 млрд. куб. м природного газу. При значному екологічному ефекті досягнуто економічної рентабельності, причому строк окупності проектів складає біля 2 років.

Кількість публікацій: монографія, 40 статей. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 7 патентами України.