Ви є тут

Розробка та впровадження високоефективних антимікробних засобів для сільського господарства та медицини


Номер роботи - P 51 ПОДАНА

Представлено Інститутом біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України.

Автори: Шкарапута Л.М., Степаненко В.І., Доля М.М., Пшеничук Р.Ф., Тищенко Л.О., Даниленко В.В., Цехмістер Я.В., Яковишин Л.Г

В роботі вирішено важливу проблему захисту від хвороб насіння пшениці, буряків, гречки, проса, ріпаку, ячменю, кукурудзи, сходів картоплі, а також актуальну науково-медичну задачу з лікування і профілактики грибкових захворювань (мікозів) шкіри людей.

Розроблено наукові засади раціонального промислового виробництва дитіокарбамату калію – діючої речовини високоефективних оригінальних вітчизняних препаратів: фунгіциду для обробки насіння Сульфокарбатіону-К (СКК) і лікарського засобу для лікування і профілактики грибкових захворювань шкіри людей – Теобону-дитіомікоциду (ТД) та способи їх застосування.

Розроблено, зареєстровано і впроваджено фунгіцид для обробки насіння СКК (використано при вирощуванні буряків цукрових, пшениці, гречки на площі понад 400 тис. га) та лікарський засіб ТД (виготовлено та передано до мережі аптек понад 65 тис. туб мазі).

Про світовий рівень розробки свідчить перевага СКК при вирощуванні сільськогосподарської продукції в порівнянні з всесвітньо відомими препаратами. 

Оригінальний вітчизняний антимікотик Теобон-дитіомікоцид за ефективністю і переносністю переважає відомі, найбільш вживані зарубіжні антимікотики.

Економічний ефект від впровадження Сульфокарбатіону-К при вирощуванні пшениці - 23,54, кукурудзи на зерно – 25,9, кукурудзи на силос – 145,5 $/га. Прямий прибуток за рахунок підвищення врожайності буряків цукрових на площі понад 400 тис. га перевищив $ 27 млн. Впровадження Сульфокарбатіону-К забезпечило надходження понад $100 тис. інвестицій.

Кількість публікацій: монографія, 40 статей. Отримано 28 авторських свідоцтв і патентів. За даною тематикою захищено 1 докторську та 3 кандидатські дисертації.