Ви є тут

Розробка та впровадження технологій забезпечення техногенної та екологічної безпеки вугледобувних регіонів при ліквідації гірничих підприємств України


Номер роботи - P 26 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Національним гірничим університетом.

Автори: Бузило В.І., Гребьонкін С.С., Єрмаков В.М., Павличенко А.В., Павлиш В.М., Рябічев В.Д.

Вирішено важливу проблему подолання катастрофічних техногенних, екологічних і соціальних наслідків реструктуризації вугільної галузі України та забезпечення екологічної безпеки процесів масової ліквідації нерентабельних вугледобувних підприємств.

Розвинуто теорію і створено систему управління техногенною та екологічною безпекою вугледобувних регіонів при ліквідації гірничих підприємств; встановлено механізми трансформації масиву гірських порід та деградації об’єктів довкілля залежно від способу ліквідації вугільних шахт.

Розроблено технології управління напружено-деформованим станом масиву гірських порід при «сухому» та «мокрому» способах ліквідації вугільних шахт; технологічні схеми зменшення негативного впливу водопритоків закритих шахт на роботу діючих гірничодобувних підприємств; технології інженерного захисту земної поверхні від підтоплення та заболочування; способи утилізації відходів вуглевидобутку.

Впровадження розробок на Державних підприємствах «Донвуглереструктуризація» та «Луганськвуглереструктуризація» дозволило забезпечити виконання вимог техногенної та екологічної безпеки на всіх етапах ліквідації вугільних шахт та отримати економічний ефект в розмірі понад 110 млн. грн.

Кількість публікацій12 монографій, 150 статей. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 5 авторськими свідоцтвами та патентами. За даною тематикою захищено 3 докторських та 6 кандидатських дисертацій.

  Громадське обговорення роботи відбулоя на засіданні науково-технічної  ради   25 вересня 2014 року о 14 годині ДП "ДНІПРОДІПРОШАХТ" за адресою: м. Дніпропетровськ,  вул. Миронова, 15, актовий зал. Матеріали громадського обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.