Ви є тут

Розробка та впровадження нових способів і технологій фізико-хімічної обробки, розливання міді та її сплавів, одержаних з відходів, і виготовлення з них деформованих профілів та напівфабрикатів


Номер роботи - P 4 НАГОРОДЖЕНА

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунуто роботу

Р4

Розробка та впровадження нових способів і технологій фізико-хімічної обробки, розливання міді та її сплавів, одержаних з відходів, і виготовлення з них деформованих профілів та напівфабрикатів

 

    Савєнков Ю.Д., Дубодєлов В.І.,  

    Шпаківський  В.О. Кожанов В.А.,

   Нарівський А.В.,   Кваченюк М.Є.,

  Іванченко В.Я.

 

Донецький державний

науково-дослідний та проектний інститут

   кольорових металів

Відсутність власних розроблюваних промислових родовищ мідних руд і високі ціни на імпортовану продукцію зумовили необхідність пошуку альтернативних шляхів забезпечення промисловості України таким металом і виробами з нього.

Автори роботи сконцентрували свої зусилля на розробці наукових основ та нових конкурентноспроможних технологічних процесів і обладнання, що забезпечують фізико-хімічну дію на метал при рафінуючому переплаві брухту і відходів міді, позапічній обробці та розливанні її розплавів, виготовленні литих і деформованих напівфабрикатів з міді та її сплавів.

На основі фундаментальних досліджень процесів термодинаміки, магнітної гідродинаміки, тепло- і масопереносу в рідкому металі у виробництво впроваджено технології рафінуючого переплаву брухту і відходів міді та її сплавів у пічних агрегатах підвищеної місткості, нові технологічні процеси та обладнання для позапічної обробки мідних розплавів і їх дискретного чи безперервного розливання у металоприймачі з використанням електромагнітних полів, плазми та вакууму. Розроблено оригінальні термостійкі дисперснозміцнені мідні сплави монотектичних систем, технологію поглибленого вогневого рафінування міді з подальшим використанням її в рідкому стані.  Вирішена проблема низької якісті наявної в Україні сировини  (брухту і відходів). Зокрема, за кордоном при отриманні міді використовують брухт та відходи з вмістом міді не менше ніж 96%, а вітчизняна сировина має всього 92 %, при цьому шкідливих домішок (нікелю, олова, сурьми)  у 2-10 разів більше.

На ВАТ „Артемівський завод по обробці кольорових металів” створено потужний комплекс з виробництва 120 т рафінованої міді на добу, на якому виготовляють катанку, штаби, листи, труби та інші вироби. Продукція відповідає світовому рівню якості і постачається як в Україну, так і за кордон. Економічний ефект за 5 років експлуатації склав 990 млн.грн.

Новизна роботи підтверджується 62 патентами України, Італії, Німеччини, Росії, Франції, Швеції та Японії. Отримані результати знайшли відображення у 2 монографіях та 127 наукових працях.