Ви є тут

Розробка та впровадження нових ресурсозберігаючих і техногенно-безпечних технологій будівництва метрополітенів і тунелів в Україні


Номер роботи - P 37 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Разработка и  внедрение новых ресурсосберегающих  и теногенно-безопасных технологий строительства метрополитенов и тоннелей в Украине


Авторы:


Петренко В.И., Лихман С.Н., Яникин В.В., Айвазов Ю.Н., Охотников А.К., Ярмоленко В.И., Михайлюк Л.А., Крашнев С.М., Билоус Н.В., Тютькин  А.Л.


 


Development and introduction of new resource-saving and safe technologies for construction of metro and tunnels in Ukraine


Authors:


Petrenko V.I., Lichman S.N., IanikinV.V., AjvazovY.N., OkhotnikovO.K., IarmolenkoV.I.,  ykhaylukL.O., KrashnevS.M.


 

Автори:

Петренко В.І., Ліхман С.М., Янікін В.В., Айвазов Ю.М., Охотніков О.К., Ярмоленко В.І., Михайлюк Л.О., Крашньов С.М., Білоус М.В., Тютькін О.Л.

 

Представлена Українською державною корпорацією по будівництву метрополітенів і тунелів „Укрметротунельбуд”.

Наукова новизна роботи обумовлена  розробкою теоретичних основ керування  напружено - деформованим  станом грунтів та конструкцій для забезпечення їх міцності, стійкості, надійності та довговічності.

В теперішній час існує проблема освоєння підземного простору у зв’язку зі зменшенням наземних площ в мегаполісах, яка успішно та в повному обсязі вирішується в наданій роботі.

 

Можливість розробки та впровадження високоефективних ресурсозберігаючих і техногенно-безпечних технологій будівництва метрополітенів і тунелів обумовлена високим рівнем наукових досліджень вчених та значним досвідом виробничників «Укрметротунельбуду».

Отриманий при впровадженні цих розробок економічний ефект досягнуто за рахунок впровадження нових технологій будівництва метрополітену в містах Київ, Харків, Дніпропетровськ, суспільно-культурного центру на Майдані Незалежності в м. Київ, комплексу виробок Дністровської ГАЕС в м. Новодністровськ, наземно-підземних об’єктів Олімпійського стадіону в м. Київ та багатьох інших підземних комплексів.

Наукова цінність роботи підтверджується результатами виконаних аналітичних та експериментальних досліджень механізму взаємодії кріплення з масивом в залежності від його фізико-механічних властивостей та оцінки характеру деформування системи. Виконані аналітичні дослідження дозволили встановити, що в залежності від вибору технології можна суттєво знизити рівень небезпечних деформацій підземних будівельних конструкцій, особливо в виробках великого перерізу.

В роботі розроблено технологічні регламенти ефективного застосування широкого кола спеціальних способів, які використовуються при будівництві метрополітенів і тунелів, а також інших підземних об’єктів.

Практична значимість роботи підтверджується широким впровадженням нових високоефективних технологій при будівництві та реконструкції метрополітенів, залізничних, комунальних та гідротехнічних тунелів, а також різноманітних підземних комплексів, в тому числі технології проходки вертикальних, горизонтальних та похилих виробок, станційних та ескалаторних тунелів суцільним вибоєм, перегону механізованих прохідницьких комплексів через станційні тунелі, «стіну в ґрунті» тощо.

Про світовий рівень роботи свідчить відповідність розробок вимогам міждержавних стандартів та реалізації таких технологій в Німеччині, США, Франції, Китаї, Японії, Росії, Іспанії.

Економічний ефект від впровадження розробок склав більше 184 млн. гривень

За результатами роботи опубліковано 10 монографй,  80 статей, у тому числі 13 -  в міжнародних журналах.

 Громадське обговоренння роботи віідбулось на засіданні вченої ради Національного гірничого університету  20 вересня 2012 року о 14.30 .

 Матеріали обговорення знаходяться  в Секретаріаті Комітету.

Більш детально з роботою можна ознайомитись на Форумі Комітету.