Ви є тут

Розробка та впровадження новітніх хірургічних технологій з врахуванням патофізіологічних змін при вроджених вадах, захворюваннях та пошкодженнях органів грудної клітки у дітей


Номер роботи - P 65 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


 Разработка и внедрение новейших хирургических технологий с учетом патофизиологических изменений при врожденных пороках развития, заболеваниях та повреждениях органов грудной полости у детейКазаков В.Н., Грона В.Н., Авилова О.М., Сокур П.П., Данилов А.А., Гетьман В.Г., Давиденко В.Б.,Мальцев В.Н., Акмоллаев Д.С.,   Рыбальченко В.Ф.


 

Автори:

Казаков В.М., Грона В.М., Авілова О.М., Сокур П.П., Данилов О.А.,

Гетьман В.Г., Давиденко В.Б., Мальцев В.М., Акмоллаєв Д.С., Рибальченко В.Ф.

 

Представлена Донецьким національним медичним університетом ім.М.Горького.

 

Розроблено основні засади сучасної діагностики вроджених та набутих недуг грудної клітки та її органів у дітей із застосуванням інвазивних та неінвазивних технологій. Робота ґрунтується на лікуванні  близько 35  тисяч маленьких пацієнтів.

Впроваджено методи ранньої пренатальної та постнатальної діагностики вад розвитку, зокрема атрезії стравоходу, діафрагмальних кил, пухлин середостіння та грудної клітки. Розроблена комп’ютерна реопульмонографія та нова оригінальна суміш для бронхографії, впроваджено методи пластики діафрагми при її аплазії у новонароджених за допомогою аллопластичних матеріалів.

Розроблено нові методи діагностики стравохідно-респіраторних нориць незалежно від віку та локалізації. Досліджено клінічні прояви та патоморфологічні і функціональні зміни грудної клітки та її органів у постраждалих, впроваджено раціональну систему діагностики.

Визначено показання та протипоказання до виконання різних видів реконструктивно-відновних та відеоторакоскопічних операцій при травмах реберного каркасу у дітей. Їх впровадження дозволило зменшити летальність хворих дітей в 2-3 рази. Розроблено нові способи хірургічного відновлення трахеобронхіальної стінки після їх резекцій, досягнута відсутність летальності при цій патології.

Світовою новизною засвідчені операції, спрямовані на лікування експіраторного стенозу трахеї та бронхів, а також поєднаного стенозу трахеї і стравоходу. Розроблено та впроваджено оригінальні способи резекції бронхів.

Застосовано і впроваджено метод високочастотного електрозварювання живих м’яких тканин із врахуванням патофізіологічних змін ростучого дитячого організму. Розроблено чіткі диференційовані та індивідуалізовані схеми реабілітації дітей, оперованих з приводу патології грудної клітки та її органів.

Отримано 33 авторських свідоцтва та патенти на винаходи, опубліковано 42 монографії, підручники та посібники, 394 наукові роботи, захищено 17 дисертацій.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться у Інституті  серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова 17 червня 2010 року.