Ви є тут

Розробка та впровадження енергозберігаючих технологічних схем і процесів виробництва вольфрамових стрічок та катодів для електронно-променевих установок


Номер роботи - M 62 ПОДАНА

Автори:


 Разработка и внедрение энергосберегающих технологических схем и процессов производства вольфрамовых лент и катодов для электронно-лучевых установокАвторы: Шаповал А.А., Плеснецов С.Ю. Development and implementationof energy-savingtechnological schemes and processes for productionof tungstencathodesandtapesfor cathode-rayinstallationsAuthors: Shapoval A.A.Plesnetsov S.Y.


 

АвториШаповал О.О.,Плєснецов С.Ю.

 

Представлена Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського.

 

В роботі охарактеризовано стан досліджень в технології виробництва вольфрамових стрічок та катодів електронно-променевих гармат.

Виконано критичний аналіз діючої технології виробництва вольфрамових заготовок, стрічок та катодів.

На основі отриманих даних розроблено, впроваджено в промислове виробництво та експериментально обґрунтовано нову технологічну схему виробництва прутків, стрічок та катодів з тугоплавких металів, що передбачає послідовне виконання операцій поперечно-гвинтової прокатки вихідних спечених штабиків, термоциклічної обробки гвинтокатаних заготовок, віброволочіння з проміжними відпалами на готовий розмір і наступні плющення.

Спосіб дозволяє збільшити відносне обтиснення штабиків вольфраму до 60–65 % за перехід і продуктивність процесу в 4–5 разів; скоротити в 2,5-3 рази питомі витрати на нагрівання перед деформацією; підвищити механічні властивості на 15% і поліпшити структурний показник стапельного l/d на тонких діаметрах дроту на 25–50% порівняно з традиційною технологією.

Результати досліджень упроваджено на Державному підприємстві "Інженерний центр твердих сплавів "Світкермет", Державному підприємстві "СКТС ІТМ" і ТОВ НПП "Тангстен". Розрахунковий економічний ефект складає понад 120 тис. грн. з початку застосування.

 

 

Кількість публікацій: 10, в т.ч.монографія, 9 статтей.