Ви є тут

Рослини в космосі: гравічутливість та розробка технологій вирощування


Номер роботи - P 47 ПОДАНА

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунута робота

Р47

Рослини в космосі: гравічутливість та розробка технологій вирощування

 

Черевченко Т.М., Заіменко Н.В.,

Демків О.Т., Білявська Н.О.,

 Недуха О.М., Попова А.Ф.,

Бараненко В.В., Климчук Д.О.,

Шевченко Г.В., Каденюк Л.К.

Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного

 НАН України

Робота охоплює дослідження в галузі космічної біології (1979 – 2007 рр.) в рамках національних та міжнародних програм.  Вплив мікрогравітації на вищі та нижчі рослини, культури органів, тканин, клітин та протопластів виявлено за допомогою методів клітинної і молекулярної біології та біохімії. Представлено результати близько 50-ти космічних біологічних експериментів, а також результати лабораторних модельних дослідів.

У роботі висвітлено концепція гравічутливості рослин, яка полягає у здатності неспеціалізованих до сприйняття гравітації клітин реагувати і адаптуватися до умов мікрогравітації. Показано, що адаптація відбувається за рахунок змін метаболізму та ультраструктури клітин, активації сигнальних систем, зокрема, за участю іонів кальцію, антиоксидантної системи, підвищення енергонавантаження органел, перебудов цитоскелету, змін ростових параметрів клітин. Концепція гравічутливості рослин є пріоритетним відкриттям, яке визначає проблематику і стало одним з напрямів досліджень світової гравітаційної біології.  

Розроблено технології вирощування рослин на борту космічних апаратів, замінники ґрунтів, підібрані оптимальні поживні середовища і субстрати, створені і протестовані прилади-культиватори, а також опрацьовані моделі очищення повітря у закритому просторі за допомогою рослин. Все це дає змогу успішно розвивати космічне рослинництво.

Представлені дані космічних і численних наземних експериментів є вагомим внеском як у з’ясування фундаментальних проблем біології, так і у розробку екологічних систем життєзабезпечення людини в космічних літальних апаратах.

За матеріалами досліджень опубліковано 7 монографій, 89 статей у закордонних та 107 статей у вітчизняних фахових журналах, отримано два патенти та авторське свідоцтво.