Ви є тут

Рання діагностика та сучасна кріохірургія в абдомінальній онкології


Номер роботи - P 50 ПОДАНА

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунута робота

Р50

Рання діагностика та сучасна кріохірургія

в абдомінальній онкології

Бондар Г.В., Галініч В.І.,

Дронов О.І., Жарков Я.В.,

Корпан М.М., ЛещенкоВ.М.,

Філіппов Ю.О.

Державна установа

"Інститут гастроентерології"

 

Робота присвячена одній із найбільш актуальних та важливих проблем сучасної онкології – розробці нових методів діагностики та  лікування хворих з новоутвореннями органів абдомінальної області.

Авторами вперше у вітчизняній та міжнародній медичній науці теоретично обґрунтовано та практично впроваджено у клінічну медицину новий метод ранньої діагностики онкологічних захворювань, який ґрунтується на вимірюванні рівнів електромагнітного поля людського організму. Розроблено методологію застосування методу глибокого охолодження патологічної тканини з метою її руйнування (кріодеструкція) та створення ефективної сучасної кріохірургічної техніки.

Авторським колективом створено найкращу в світі універсальну автоматизовану пересувну кріохірургічну установку "Кріо–Пульс", у конструкції якої використані останні наукові та технологічні досягнення в галузях низькотемпературного теплообміну, кріогенного матеріалознавства, низькотемпературної прецизійної термометрії, мікропроцесорних технологій тощо. Установка серійно виготовляється та успішно використовується для лікування новоутворень як в Україні, так і за кордоном.  Протягом трьох десятиріч авторами проведено більш ніж 3,4 тисячі  кріохірургічних операцій.

Практичне застосування у клінічній практиці результатів фундаментальних досліджень, кріохірургічних методів лікування онкологічних захворювань доводять їх медичну та економічну ефективність, дозволяють суттєво знизити  летальність  та  кількість  ускладнень  при хірургічному лікуванні новоутворень органів та тканин людини.

Результати виконаних авторами наукових досліджень опубліковано у міжнародних фахових журналах з хірургії, презентовано на численних національних і міжнародних конгресах.

Робота об'єднує 15 монографічних видань, 417 друковані роботи, 117 авторських свідоцтв та патентів із них: СРСР – 33, України – 56,  Росії – 9,  Австрії – 11,  НДР – 1,  європейських – 3, світових  – 1 та США – 3.

Сумарний економічний ефект від впроваджених новаторських методик та технологій становить близько 105 млн. грн.