Ви є тут

Підвищення ресурсу гірничо-металургійного устаткування на базі створення та впровадження інноваційних технологій і матеріалів


Номер роботи - P 32 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:

 


Повышение ресурса горно-металлургического оборудования на базе создания и внедрения инновационных технологий и материалов


Авторы:


Аратский П.Б., Вахрушева В.С., Дидык Р.П., Добрушин Л.Д., Завалий А.Б., Коржик В.Н., Лихошва В.П., Ткаченко Э.А., Хоменко Ю.Т.


 


Enhancing resource of mining and metallurgical equipment by developing and implementing innovational technologies and materials


Authors:


Aratskiy P.B., Vakhrusheva V.S., Didyk R.P., Dobrushin L.D., ZavaliyA.B., KorzhykV.N., LikhoshvaV.P., TkachenkoE.A., KhomenkoY.T.


 

Автори:

Аратський П.Б., Вахрушева В.С., Дідик Р.П., Добрушин Л.Д., Завалій О.Б., Коржик В.М., Лихошва В.П., Ткаченко Е.А., Хоменко Ю.Т.

 

Представлена Державним підприємством "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я.Ю.Осади".

 

 

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему підвищення ресурсуустаткування гірничо-металургійного комплексу завдяки розробці та впровадженню інноваційних технологій і матеріалів, які забезпечать зниження поверхневого руйнування та автокомпенсацію розмірного зносу рухомих спряжень великогабаритних деталей.

Розроблено наукові засади та методологіястворення градієнтних композиційних матеріалів та інноваційних технологічних процесів активуючої дії проміжних модифікуючих середовищ, з використанням геомодифікаторів, механоактивуючих і поверхнево-модифікуючих середовищ, що мають властивості зниження роботи тертя; самоорганізуючої відновної технології зношених поверхонь деталей; утворення аморфно-кристалічних структур з рідинно-металевих емульсій під дією висококонцентрованих джерел енергії; плазмово-дугових технологій нанесення породжуючого шару нанотовщини для формування реноваційних шарів в спряженнях, які нівелюють індиферентність вихідних поверхонь до активуючої дії геомодифікаторів; нових матеріалів з використанням енергії вибуху, технології ударно-хвильового зміцнення підповерхневих об'ємів.

Розроблено і впроваджено: технології модифікування робочих поверхонь вузлів тертя гірничо-металургійного устаткування; освоєно виробництво біметалевих труб, зварених вибухом з тридцяти сполучень металів; технології виробництва композиційних матеріалів із емульсій та суспензій на основі лазерної мікрометалургії; технологію зміцнення з використанням енергії вибуху; нове покоління плазмово-дугового обладнання та організовано його виробництво. Результати досліджень впроваджено на провідних підприємствах гірничо-металургійного комплексу: ПАТ "АкселорМіттал Кривий Ріг", ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" (Нижньодніпровсь­кий трубопрокатний завод), ВАТ "Євраз-ДМЗ ім. Петровського", Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова, ВАТ "Трубосталь" (м. С-Петербург) та інші.

Про світовий рівень свідчатьвідповідність розробок вимогам діючих міждержавних стандартів, реалізації технологій в розвинутих країнах: США, Китаї, Естонії, Росії, а також реалізація Міжнародного проекту спільно з фірмою "Термотьюб" (Франція), пов'язаний з високоенергетичною обробкою матеріалів.

Економічний ефект від впровадженнясклав 54,3 млн. грн. на рік.

Наукові досліджень викладено в 7 монографіях,  170 статтях. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 37 авторськими свідоцтвами та 70 патентами. За даною тематикою захищено 5 докторських та 12 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося в Запорізькому національному технічному університеті 29 серпня 2012 року.

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.