Ви є тут

Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків потужністю 300 МВт з пиловугільними та газомазутними котлами


Номер роботи - P 6 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


 Повышение маневренности, надежности и экономичности энергоблоков мощностью 300 МВт с пылеугольными и газомазутными котламиМысак Й.С., Кесова Л.О., Сигал І.Я.,Клуб М.В., Винницький И.П., Моспан Ю.М.    Increasing of maneuverability, reliability and economical efficiency of the 300 MW power generating units having pulverized-coal fired and gas-and oil-fired boilersMysak Y.S., Kyesova L.O., Sihal I.Ya.,Klub M.V., Vynnytskyi I.P.,  Mospan Yu.M. 


 Автори:

Мисак Й.С., Кєсова Л.О., Сігал І.Я., Клуб М.В., Винницький І.П., Моспан Ю.М.

 

Представлена Національним університетом "Львівська політехніка".

 

Роботу присвячено вирішенню проблеми підвищення маневреності, надійності і економічності потужних енергоблоків з пиловугільними та газомазутними котлами, що експлуатуються на електростанціях України. В роботі  розглядаються найбільш поширені в Україні енергоблоки потужністю 300 МВт, та теплофікаційні енергоблоки потужністю 250/300 МВт.

Вищевказані енергоблоки були спроектовані та введені в експлуатацію для роботи в базовому режимі графіків електричних навантажень. У зв’язку з дефіцитом маневрених потужностей в Україні  енергоблоки переведені і практично працюють в маневреному режимі роботи.

Для переведення їх в маневрений режим роботи вперше в Україні виконано комплекс науково-інженерних досліджень та на їх основі розроблено і впроваджено низку ефективних технологій, нормативних документів, систем та методів розрахунку техніко-економічних та екологічних показників їх роботи в маневрених режимах.

Результати роботи впроваджені на електростанціях України, Росії, Білорусії, Сербії, Хорватії, Молдови, Китаю, Вєтнаму, Пакистану і інших країн світу.

Економічний ефект від впровадження результатів роботи становить більше 1 млрд. дол.США.

За темою роботи опубліковано 14 монографій, 8 збірників наукових праць, 282 статті, 11 галузево-керуючих та нормативних документів для Мінпаливенерго України, захищено 48 авторських свідоцтв СРСР та патентів України, Росії.  В міжнародних журналах, що містяться в базі даних SCOPUS-28 публікацій.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться в Інституті вугільних енерготехнологій НАН і Мінпаливенего України 10 вересня 2010 року об 11.00 в актовому залі за адресою: 04070, Київ, вул. Андріївська,19.