Ви є тут

Підвищення характеристик опору втомі зварних з’єднань легких сплавів і елементів експлуатуємих металоконструкцій високочастотною механічною проковкою


Номер роботи - M 21 ПОДАНА

Автори: Клочков І.М., к.т.н., Соловей С.О., к.т.н.

Представлена  Інститутом електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України.

Метою роботи є встановлення закономірностей підвищення за технологією високочастотної механічної проковки (ВМП) характеристик опору втомі зварних з'єднань тонколистових конструкцій з алюмінієвих сплавів та зварних з’єднань експлуатованих металоконструкцій з низьколегованих сталей після їх тривалої експлуатації.

Отримано низьку фундаментальних результатів про закономірності підвищення циклічної довговічності зварних з’єднань з втомними пошкодженнями після їх зміцнення за технологією ВМП в залежності від виду та послідовності прикладання навантажень до та після зміцнення. Запропонована формула для підсумовування втомних пошкоджень в зварних з'єднаннях при багатоступеневому навантаженні. Виявлено вплив ВМП на підвищення опору втомі з’єднань, які експлуатуються в умовах корозійного середовища, містять конструктивні непровари або поверхневі втомні тріщини.

Отримано пріоритетні результати щодо впливу процесу ВМП на підвищення опору втомі тонколистових зварних з'єднань алюмінієвих сплавів при встановлених оптимальних параметрах обробки. Запропоновано нові підходи до застосування ВМП як способу холодної правки для усунення конструкційного ексцентриситету передачі силового навантаження в тонколистових напускових зварних з'єднаннях.

Експериментальні дослідження знайшли своє втілення при виконані ремонтно-зварювальних робіт з відновлення цілісності прогонових будов залізничного моста через річку Ворскла.  Зварні шви зміцнювалися за технологією ВМП при встановлених оптимальних параметрах.

Результати роботи використовувалися при розробці нормативного документа «Укрзалізниці». Встановлені параметри зміцнення ВМП тонколистових зварних з’єднань використовуються для усунення залишкових зварювальних деформацій тонколистових панелей бічних стінок пасажирських вагонів на ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», м. Кременчук.

Кількість публікацій: 34, в т.ч. 17 у фахових виданнях України, 17 у збірниках матеріалів і тезах конференцій.