Ви є тут

Підвищення енергоефективності роботи турбоустановок ТЕС і ТЕЦ шляхом модернізації, реконструкції та удосконалення режимів їхньої експлуатації


Номер роботи - P 34 НАГОРОДЖЕНА

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунута робота

Р34

Підвищення енергоефективності роботи турбоустановок ТЕС і ТЕЦ шляхом модернізації, реконструкції та удосконалення режимів їхньої експлуатації

Мацевитий Ю.М., Шульженко М.Г.,

Голощапов В.М., Гонтаровський П.П.,

Дєдов В.Г., Костіков А.О.,

Павленко О.В., Русанов А.В.,

Соловей В.В., Цибулько В.Й.

Інститут проблем машинобудування імені А.М.Підгорного НАН України

Роботу спрямовано на продовження терміну експлуатації турбін ТЕС і ТЕЦ за рахунок вибору щадних режимів роботи та на підвищення надійності за рахунок впровадження систем вібродіагностики, теплової діагностики та моніторингу навантаження енергоблоків. Велику увагу приділено теорії обернених задач, яка лежить в основі діагностики стану енергоблоків, а також розробці і використанню методів розрахунку тривимірної течії в'язкого газу, теплового та термонапруженого станів найбільш навантажених вузлів і деталей енергетичного обладнання, методів діагностики теплового і вібраційного станів, оцінці залишкового ресурсу турбін і підвищенню економічності роботи турбін, їх маловитратній модернізації та реконструкції.

Використання маловитратної модернізації шляхом заміни лопаткових апаратів на спроектовані з використанням сучасних методів розрахунків тривимірних в'язких течій дозволить підвищити ККД турбіни на 4 - 5 відсотка, що дає можливість зекономити 67,3 - 84,1 тисяч тонн вугілля на рік на одному енергоблоці потужністю 300 МВт. Маловитратна модернізація турбіни при подовженні терміну експлуатації на 10 - 12 років і питомих витратах $100-120 на 1 кВт встановленої потужності окупається за 5 - 6 років.

Маловитратна реконструкція енергоблоку №8 Зміївської ТЕС, при питомих витратах $290 на 1 кВт встановленої потужності дозволила створити фактично новий найбільш економічний в Україні енергоблок і за 2,5 роки комерційної експлуатації зекономити 172 тисячі тонн вугілля та скоротити витрати природного газу на 119 млн.м3. Економічний ефект при експлуатації цього блоку склав тільки за рахунок палива 161,06 млн. грн, загальний економічний ефект - 865,43 млн. грн, термін продовження експлуатації становить 20 років.

Результати  роботи  опубліковано у 10 монографіях, більш ніж 130 статтях у періодичних наукових виданнях та захищено 45 авторськими свідоцтвами та патентами, впроваджено на дев'яти енергоблоках ТЕС і ТЕЦ України.