Ви є тут

Підвищення ефективності потужних теплофікаційних парових турбін


Номер роботи - M 19 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Інститутом проблем машинобудування iмені А.М.Підгорного НАН України.

Автор: Бабенко О.А., к.т.н., Пащенко Н.В., к.т.н., Сенецький О.В., к.т.н.

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему підвищення ефективності паротурбінних установок ТЕЦ як за рахунок оптимізації режимів їх експлуатації, так і створення нових високоефективних проточних частин теплофікаційних турбін. Рішення цієї задачі дозволило отримати наступні науково-практичні результати.

Спосіб роботи теплофікаційної турбоустановки з одним сітьовим підігрівачем нижнього ступеня дозволяє в окремих випадках забезпечити більш економічний режим експлуатації турбіни в порівнянні з інструкційним режимом розподілу теплового навантаження між двома підігрівачами за рахунок раціонального вибору витрати сітьової води при заданих температурах зовнішнього повітря згідно з температурним графіком тепломережі. Це особливо ефективно при планових ремонтних роботах та в нештатних ситуаціях, пов’язаних з відключенням верхнього сітьового підігрівача. На основі проведеної техніко-економічної оцінки встановлено, що використання способу оптимального розподілу теплового навантаження між сітьовими підігрівачами протягом опалювального періоду (180 днів) з урахуванням зміни температури зовнішнього повітря дозволяє у порівнянні з прийнятим суттєво економити за рахунок додаткового виробництва електроенергії паливо на енергоблоках з турбінами в обсязі 3500 тон умовного палива, що еквівалентно економії 3 млн. м3 природного газу.

Виконано чисельні дослідження двох варіантів ЦСТ парових турбін Т-120/130-12,8 (існуюча турбіна) та Т-125/150-12,8 (нова турбіна). Показано, що в новій турбіні за рахунок застосування сучасних профілів лопаток та ущільнень, зміни форми меридіональних обводів, ККД ЦСТ істотно вище. Так, ККД з урахування втрат від вологості збільшився на 2,2 % і складає 90,1 %.

Кількість публікацій: 39, в т.ч. за тематикою роботи монографія, 14 статей, 17 тез доповідей. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 4 патентами.