Ви є тут

Перетворення гетиту і гематиту різного походження на магнетиту водному середовищі для вирішення екологічних проблем залізорудних регіонів


Номер роботи - M 17 ПОДАНА

Представлено Інститутом геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Автори:
АНТОНЕНКО Тетяна Сергіївна – кандидат геологічних наук, молодший науковий співробітник Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Автором на основі теоретичних досліджень і експериментів визначено, що перетворення структури та магнітних характеристик зразків синтетичних та природних гетиту і гематиту відбувається при нагріванні до температур менше 100 °С, під впливом надвисокочастотного випромінювання за присутності солі (сульфат заліза (ІІ)) і основи (гідроксид амонію) у водному середовищі та в результаті додавання до слабомагнітних мінералів вологого гелю крохмалю та нагріванням суміші під впливом надвисокочастотного випромінювання. В результаті перетворення утворюється магнетит, а намагніченість отриманих зразків зростає в декілька десятків разів.

Сформовано базові концептуальні засади для розв’язання як прикладних задач, пов’язаних із переробкою окиснених залізних руд Криворізького басейну та вирішення екологічної проблеми Криворіжжя, так і фундаментальних задач, пов’язаних із  механізмами перетворення властивостей мінералів заліза.

Запропоновано методики перетворення гетиту і гематиту на магнетит у водному середовищі для розробки нових способів виробництва залізорудних концентратів з важкозбагачуваної залізорудної сировини.

Впровадження  результатів наукової роботи відкриває можливості для виробництва якісних залізорудних концентратів з окиснених залізних руд та відходів гірничо-збагачувальних комбінатів.  

Отримані результати посприяють розширенню мінерально-сировинної бази України (отримання магнетитового концентрату) та підвищенню ефективності використання залізних руд, зменшення відходів їх використання, які шкідливо впливають на довкілля.

Кількість публікацій: 25, incl. 6 articles. According to the Web of Science database, the total number of links is 1, h-index (at work) = 1; According to the Google Scholar database, the total number of links is 8, h-index (at work) = 2.