Ви є тут

Організація екстреної медичної допомоги та лікування гострої крововтрати в умовах бойових дій та клінічній практиці


Номер роботи - P 10 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним медичним університетом імені О.О.Богомольця.

Автори:
від Національного медичного університету імені О.О.Богомольця:
1. д.м.н. КУЧИН Юрій Леонідович;
2. д.м.н., д.е.н. ІВАНЧОВ Павло Васильович;
від КНП "Київський міський пологовий будинок №5":
3. д.м.н. ГОВСЄЄВ Дмитро Олександрович;
від Національного університету охорони здоров'я України імені П.Л.Шупика:
4. д.м.н. ТОЛСТАНОВ Олександр Костянтинович;
від Харківського національного медичного університету:
5. д.м.н. ТАРАБАН Ігор Анатолійович;
від Командування Медичних сил ЗСУ:
6. к.м.н. ГУМЕНЮК Костянтин Віталійович;
від НВМКЦ "Головний військовий клінічний госпіталь":
7. Ph.D. ГОРОШКО Василь Романович.

Вперше запропонована сучасна доктрина організації екстреної медичної допомоги і лікування гострої крововтрати в умовах бойових дій та клінічній практиці. Отримано низку фундаментальних результатів, спрямованих на зниження летальності і покращення лікування пацієнтів з гострою крововтратою при бойовій травмі.

Автори запропонували нові способи анестезіологічної допомоги, хірургічних втручань, організації надання індивідуалізованої комплексної екстреної медичної допомоги даній категорії пацієнтів. Розробили та впровадили в клінічну практику значну кількість організаційно-лікувальних підходів, методик, способів та пристроїв. Оптимізували та адаптували до воєнних умов значну кількість міжнародних та вітчизняних протоколів надання допомоги пацієнтам із бойовою травмою, що супроводжується гострою крововтратою.

За результатами проведених досліджень досягнуто зниження частоти летальних випадків при бойовій травмі у 2,8 рази, у клінічній практиці – 2,2 рази та розвитку післяопераційних ускладнень – до 50%.

Кількість публікацій: 16 монографій, 12 підручників (посібників), 5 методичних рекомендацій, 402 статті (з яких 24 – у англомовних журналах). Отримано 38 патентів на корисну модель, 8 галузевих нововведень, 2 авторські свідоцтва на твір.

Коментарі