Ви є тут

Оптимізація хірургічного лікування хворих на вікову катаракту


Номер роботи - M 44 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Державною установою "Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В.П. Філатова Національної академії медичних наук України"

Автори:
ГРИЦЕНКО Яків Анатолійович - кандидат медичних наук, лікар-офтальмолог державної установи "Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В.П. Філатова Національної академії медичних наук України"

На сьогодні хірургія катаракти розглядається як найбільш безпечний та ефективний метод операційного лікування. Це пов'язано з розвитком і широким поширенням методу ультразвукової факоемульсифікації. Однак застосування фемтосекундної лазерної екстракції катаракти має ряд обмежень, обумовлених анатомічними властивостями очного яблука, розміром зіниці та щільністю кришталика.

 Автором розроблено комп'ютерну програму, яка дозволяє на підставі даних денситометричного ультразвукового дослідження визначити усереднену акустичну щільність в різних площинах з урахуванням топографічних особливостей кришталика для оптимізації методу факоемульсифікації вікової катаракти.

Розроблено  математичну модель, яка на підставі обліку даних ультразвукової топографічної щільності кришталика у хворих на вікову катаракту дозволяє визначити найбільш оптимальний режим сумарної енергії, необхідної для емульсифікації кришталика, до операції.

Автором  вдосконалено голку для ультразвукової факоемульсифікації, яка відрізняється від стандартних тим, що на торцевій поверхні її розтрубної частини по всій довжині ударної еліпсовидної поверхні створені зубці, які забезпечують краще механічне введення в речовину кришталика і більш рівномірний розподіл ультразвукової енергії.  

Розроблено рекомендації для вибору ультразвукової факоемульсифікації як самостійного методу або ультразвукової факоемульсифікації в поєднанні з фемтосекундним лазером у хворих на вікову катаракту залежнно від ступеня щільності кришталика. Завдяки цьому алгоритму зменшено терміни реабілітації хворих після операції та швидке відновлювання працездатності. Всього під наглядом знаходилось 155 хворих  на вікову катаракту з різним ступенем щільності кришталика.  

Кількість публікацій: 10, в т.ч. 5 статей, 5 тез доповідей. Отримано 2 патенти України на корисну модель.