Ви є тут

Оптимізація функціонування електричних мереж з фотоелектричними станціями з урахуванням прогнозного генерування засобами Smart Grid


Номер роботи - M 47 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Вiнницьким нацiональним технiчним унiверситетом.

Автори:
1. КРАВЧУК Сергій Васильович – кандидат технічних наук, директор ТОВ "Несс Енерджі".
2. МАЛОГУЛКО Юлія Володимирівна – кандидат технічних наук, доцент Вінницького національного технічного університету;
3. МІРОШНИК Володимир Олександрович – молодший науковий співробітник Інститут електродинаміки НАН України.

Метою роботи є створення методів та засобів сприяння розбудови фотоелектричних станцій в електричних мережах, впровадження яких забезпечить покращення якості електропостачання споживачів.

Авторами на основі теоретичних досліджень і експериментів визначено сприятливі умови для підвищення якості електропостачання локальних електричних систем, що полягає у визначенні оптимальної потужності резерву від централізованих джерел живлення. Розроблено програму, що дозволяє на основі аналізу нерівномірності сумарного добового графіка локальної електричної системи визначити необхідну міру зміщення графіка споживання протягом доби за фінансового стимулювання енергопостачальною компанією для забезпечення максимального вирівнювання сумарного добового графіка електроспоживання локальних електричних систем.

Сформовано базові концептуальні засади оцінювання впливу функціонування фотоелектричних станцій на релейний захист та протиаварійну автоматику електричних мереж. Запропоновано методи оцінювання стабільності джерел розосередженого генерування; прогнозування погодинного виробітку електроенергії фотоелектричними станціями на добу наперед; визначення оптимальної потужності резерву для забезпечення балансової надійності локальної електричної системи; визначення оптимальної встановленої потужності фотоелектричних станцій на підставі аналізу якості функціонування електричної мережі.

На основі отриманих у роботі умов оптимальності, методів та алгоритмів вдосконалено комплекс програм інтелектуальної підтримки роботи диспетчера локальної електроенергетичної системи, який передано для дослідної експлуатації в ПАТ "Вінницяобленерго".

Запропоновані авторами методи та заходи направлені на покращення функціонування вітрових та сонячних електростанцій у складі ОЕС України в сучасних умовах відповідно до законодавства України.

Кількість публікацій: 6 колективних монографій, 64 статті, 11 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 34/3, Google Scholar – 161/8. Отримано патент України на корисну модель, 6 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.