Ви є тут

Обґрунтування методології оцінки типів конституції коней різних порід


Номер роботи - P 3 ПОДАНА

Представлено Луганським національним аграрним університетом.

Автор: Волгіна Н.В.

За рахунок здійснення селекційно-племінних заходів, які базуються на загальнобіологічних та породних особливостях коней вдосконалено племінні та продуктивні якості рисистих, ваговозних та верхових порід коней.

Проведено системний аналіз даних використання в селекційно-племінній роботі результатів оцінки коней за типом конституції. Проведено оцінку типу конституції коней з використанням різних методичних прийомів. Доведено переважний вплив міцності типу конституції на роботоздатність коней російської рисистої, новоолександрівської ваговозної, чистокровної та української верхових порід. Обґрунтовано межі основних селекційних ознак коней різного напряму робочої продуктивності залежно від міцності типу конституції. Визначено конституціональні особливості екстер’єру та інтер’єру коней різних порід з урахуванням їх статевої, лінійної належності та ступеня спорідненості батьків. Узагальнення отриманих в результаті досліджень даних дало змогу розробити нові положення методології оцінки типів конституції коней, яка включає визначення терміну конституція коней, спосіб оцінки міцності конституції, класифікацію типів конституції і  сприяє виділенню коней, що відрізняються найбільш високою роботоздатністю.

 Кількість публікацій: 2 навчальні посібники, 56 статей, патент на корисну модель.