Ви є тут

Обґрунтування конструкцій і параметрів робочих органів шнекових транспортерів зерна


Номер роботи - M 52 ПОДАНА

Автор: Грудовий Р.С., к.т.н.

Представлена Житомирським національним агроекологічним університетом Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Представлена робота присвячена підвищенню ефективності гвинтових конвеєрів для транспортування зернових матеріалів при зменшенні їх травмування шляхом рівномірного збільшення міжвиткового простору в напрямку руху зернового матеріалу та модернізації кожухів, змінюючи форму їх поперечного перерізу та надаючи їм можливість обертового руху, а також шляхом синтезу гвинтових конвеєрів на основі мінімізації енерговитрат транспортування зернових матеріалів.

Досліджено силові параметри на основі рівнянь руху матеріальних частинок у гвинтових швидкохідних та тихохідних конвеєрах зі шнеками з поступово зростаючими кроками витків. Представлено динамічну модель гвинтового конвеєра сипких матеріалів. Запропоновано нову конструкцію гвинтового транспортера з обертовим циліндричним кожухом. Визначено мінімальну частоту обертання кожуха для запуску конвеєра після його вимушеної зупинки. Спроектовано й виготовлено експериментальні установки на основі гвинтових конвеєрів.

Представлено результати експериментальних досліджень продуктивності, потужності та питомих енерговитрат гвинтових конвеєрів. Запропоновано інженерну методику розрахунку гвинтових конвеєрів зі шнеками з поступово зростаючими кроками витків.

Кількість публікацій: 35, в т.ч. за темою роботи 16 статей. Отримано 12 патентів.